Materialeplatformen er et nationalt onlinekatalog, der gør det nemt for undervisere, pædagoger, studerende og elever at finde netop de læringsressourcer, de har behov for. Materialeplatformen gør det let at søge og hente læremidler og læringsressourcer på nettet.

Materialeplatformen indeholder beskrivelser af alle typer læringsmaterialer til brug i undervisningssektoren, lige fra forlagenes analoge og digitale materialer til undervisernes egne.

Pædagogisk personale og ledere på dagtilbudsområdet bidrager med deres gode erfaringer og forløb til fælles inspiration.

Materialerne kan hentes gratis eller købes.

På Materialeplatformen finder du også tidligere prøve- og eksamensopgaver.

Styring og udvikling

Styregruppen for Materialeplatformen har til opgave at sikre, at der udvikles og drives en samlet national indgang til alle danske læringsressourcer – den nationale Materialeplatform. Styregruppen udstikker de overordnede retningslinjer for Materialeplatformen.

Sidst opdateret: 15. januar 2018