Baggrunden er, at antallet af brugere på SkoleKom de seneste år har været støt faldende, og at der i dag findes et marked for kommunikationsløsninger, som mange skoler allerede benytter sig af. Det er derfor ikke længere en naturlig del af styrelsens opgaver at levere en kommunikationsløsning til skolerne. Desuden vil den kommende Aula-løsning opfylde nogle af de samme formål som SkoleKom. I forbindelse med lukningen af SkoleKom vil læringskonsulenternes vejledning om fag, test og prøver fortsætte på et nyt dialog-forum, der vil blive koblet til www.emu.dk. En lukning af SkoleKom vil derfor samlet set reducere mængden af forskellige platforme, som lærerne skal holde sig orienteret i. 

Du kan finde vidensartikler og vejledninger om lukningen på https://viden.stil.dk/display/STILVIDENOFFENTLIG/SkoleKom

Sidst opdateret: 2. april 2019