Hop til indhold

Baggrunden er, at antallet af brugere på SkoleKom de seneste år har været støt faldende, og at der i dag findes et marked for kommunikationsløsninger, som mange skoler allerede benytter sig af. Det er derfor ikke længere en naturlig del af styrelsens opgaver at levere en kommunikationsløsning til skolerne. Desuden vil den kommende Aula-løsning opfylde nogle af de samme formål som SkoleKom. I forbindelse med lukningen af SkoleKom vil læringskonsulenternes vejledning om fag, test og prøver fortsætte på et nyt dialog-forum, der vil blive koblet til www.emu.dk. En lukning af SkoleKom vil derfor samlet set reducere mængden af forskellige platforme, som lærerne skal holde sig orienteret i.

emu-respons: Nyt fagligt vejledningsforum på emu.dk

Alle undervisere i grundskolen kan få vejledning om fag og prøver fra læringskonsulenterne på nyt vejledningsforum på emu.dk. Fra mandag den 6. januar 2020.

I det nye år vil Børne- og Undervisningsministeriets læringskonsulenter svare på spørgsmål om folkeskolens fag og prøver på emus nye faglige vejledningsforum, emu-respons. Hvert fag får sin egen gruppe, hvor du som underviser kan stille spørgsmål. Du kan også læse svar på spørgsmål stillet af andre brugere.

Spørgsmålene kan fx handle om, hvordan undervisningen bedst muligt tilrettelægges, forståelse af fagenes mål og læseplan, lovgivning inden for fagene, prøvernes regler eller forberedelserne op til prøverne.

For beskikkede censorer

Hvis du er statsligt beskikket censor i et af folkeskolens fag, har du adgang til den lukkede gruppe inden for det fag, du er censor i. Her kan du finde centrale dokumenter, have dialog med de øvrige censorer og få vejledning af læringskonsulenterne i faget. Grupperne erstatter de tidligere konferencer for beskikkede censorer på SkoleKom.

Du kan fortsat finde fælles mål, læseplaner, undervisningsvejledninger samt viden- og inspirationsmaterialer inden for fag og tematikker på emu.dk og de aktuelle prøvevejledninger, regler om anvendelse af hjælpemidler med mere på uvm.dk/fp.

emu-respons lanceres mandag den 6. januar kl. 12.00, hvor det nye vejledningsforum findes via emu.dk og på respons.emu.dk.

Vi håber, I vil tage godt imod emu-respons og vil hjælpe os med at komme med feedback og input til forbedringer i den første tid.

Sidst opdateret: 20. november 2020