Hop til indhold

Skolekom blev nedlagt af flere årsager:

  • Antallet af brugere faldt støt de sidste år
  • Mange skoler benytter sig af produkter, som det kommercielle marked leverer
  • Skolekom havde flere overlap med platformen Aula

Hvor kan man så få faglig vejledning som underviser?

Som underviser kan du kontakte lærings-, og fagkonsulenter på Emu-respons, som er et fagligt vejledningsforum.

Her svarer fag- og læringskonsulenterne på spørgsmål om bl.a.  tilrettelægning af undervisning, forståelse af fagenes mål og læseplan, lovgivning, prøveregler og forberedelse til prøverne.

Emu-respons findes indtil videre på grundskolen, EUD og FGU.

Du logger ind med dit Uni-log in.

Du kan fortsat finde fælles mål, læseplaner, undervisningsvejledninger samt viden- og inspirationsmaterialer inden for fag og tematikker på emu.dk og de aktuelle prøvevejledninger, regler om anvendelse af hjælpemidler med mere på uvm.dk/fp.

Sidst opdateret: 28. november 2022