Her findes abonnementspriserne for Styrelsen for It og Lærings SkoleKom-abonnement.

Styrelsen for It og Lærings SkoleKom-abonnement omfatter:

  • SkoleKom
    Lokale og nationale konferencer samt mail
  • Drift og korrektion af hjemmesideadresser og domæner.

Styrelsen for It og Læring Tjenesteabonnement er samtidig en forudsætning for tilkøb af en enkelte ekstra ydelser, som fx Ressourceabonnement til SkoleKom.

Alle priser er opgivet pr. år og ekskl. moms.

Skoletype

Skoler med undervisning
op til 7. klasses niveau *

Skoler med undervisning
op til 10. klasses niveau

Institutioner med undervisning på
højere niveau end 10. klasse **

Antal Elever

0 – 100

1.550 kr.

2.350 kr.

3.400 kr.

101 – 200

1.700 kr.

2.500 kr.

3.600 kr.

201 – 400

1.950 kr.

2.700 kr.

3.800 kr.

401 – 600

2.200 kr.

2.900 kr.

4.000 kr.

601 – 800

2.200 kr.

3.200 kr.

4.200 kr.

801 – 1.000

2.200 kr.

3.400 kr.

4.400 kr.

1.001 – 1.250

3.650 kr.

4.750 kr.

1.251 – 1.500

 

5.000 kr.

1.501 – 2.000

5.500 kr.

2.001 – 2.500

5.750 kr.

2.501 – 3.000

6.000 kr.

3.001 – 3.500

6.250 kr.

3.501 – 4.000

6.500 kr.

4.001 – 20.000

Individuel aftale efter omfanget af Skolekom-anvendelse 6.500 - 32.500 kr.

 

* Skolekonsulentkontorer, amtscentraler, pædagogiske centraler betaler som "Skoler med undervisning op til 7. klasses niveau".

** For de videregående uddannelsesinstitutioner vil opgørelsen over elevantal (afhængigt af institutionstypen) være baseret på ministerielle opgørelser over elever / årselever / STÅ.

** Røde Kors-skoler og tilsvarende regnes som "Undervisningsinstitutioner med undervisning på højere niveauer end 10. klasse".

Øvrige undervisningsinstitutioner, der ikke direkte har elever, betaler for 0-100 elever i kategorien "Undervisningsinstitutioner med undervisning på højere niveauer end 10. klasse".

Adgang til SkoleKom for

Antal SkoleKom brugere

Pris pr. år

Leverandør

Inkl. de første 10 brugere

2.250 kr.

Pr. efterfølgende 10 brugere

900 kr.

Faglige foreninger, projekter, råd og styrelser

Inkl. de første 25 brugere

1.450 kr.

Pr. efterfølgende 25 brugere

1.150 kr.

Udenlandske små skoler

Efter behov

650 kr.

Udenlandske store skoler

Efter behov

1.350 kr.

Kontakt

Har du spørgsmål til fakturaer, kontakt Styrelsen for It og Lærings administrationsafdeling på mail debitor@stil.dk.

Sidst opdateret: 14. september 2018