Hop til indhold

Styrelsen for It og Læring er en del af Børne- og Undervisningsministeriet. Vi udfører opgaver inden for de overordnede målsætninger, rammer og regler på ministeriets område.

Mission og vision

Mission: Med brug af it og læring skaber vi fagligt stærke uddannelser til alle.

Vision: Vi er bedst i staten til at skabe værdi gennem it, digitalisering og data – og derved forbedre børn, unge og voksnes læring.

Missionen afspejler ministeriets fælles mission. Med visionen ønsker vi at sætte et højt ambitionsniveau internt og eksternt.

Hovedopgaver

  • STIL sætter retning for digital læring, så alle elever bliver så dygtige, som de kan.
  • STIL står for professionel projektgennemførelse, som leverer det aftalte til tiden og indenfor det aftalte budget.
  • STIL sikrer velfungerende it-løsninger, som brugerne er tilfredse og trygge ved.
  • STIL bringer data og analyser aktivt i spil for at styrke læring og beslutningsgrundlag lokalt og centralt.

Resultatløn

Direktøren for styrelsen modtager resultatløn. Resultatlønnen gives på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året – herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens resultatplan. Resultatlønnen for 2019 udgør 72.900 kroner.

Sidst opdateret: 23. juni 2020