Hop til indhold

Line Steinmejer Nikolajsen

Line arbejder som Product Owner i Team Dagtilbud og Survey i Kontor for Data på Dagtilbud og Grundskole. Kontoret er med til at udarbejde statistik og data på dagtilbuds- og grundskoleområdet samt formidle data via Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus.

Vi har som regel også ansvaret for den efterfølgende dataunderstøttelse af de politiske aftaler, hvor vi typisk skal følge udviklingen i en række centrale nøgletal og lave gode overskuelige visninger i styrelsens Datavarehus.

- Line Steinmejer Nikolajsen

”Der er ofte et dataspor, når en politisk aftale indgås og efterfølgende skal implementeres. Vi bidrager med data og viden om datakvalitet til brug for de politiske forhandlinger, fx data om normeringer på dagtilbudsområdet. Det er med til at sikre, at løsningerne er realistiske og implementerbare. Vi har som regel også ansvaret for den efterfølgende dataunderstøttelse af de politiske aftaler, hvor vi typisk skal følge udviklingen i en række centrale nøgletal og lave gode overskuelige visninger i styrelsens Datavarehus. Her er det vigtigt, at vi har en god føling med brugernes behov”.

Lines rolle er at koordinere teamets arbejde og vurdere, hvad der er de vigtigste prioriteter for teamet. Her hjælper det, at hun har et bredt kendskab til forskellige dele af arbejdet i Styrelsen for It og Læring.

"Jeg har arbejdet i styrelsen, siden jeg i 2010 blev færdiguddannet i statskundskab. Jeg har tidligere arbejdet med direktionsbetjening, grundskolestatistik og databearbejdning i andre kontorer i Styrelsen for It og Læring. Jeg havde lyst til at prøve kræfter med en ledelsesrolle, og derfor søgte jeg min nuværende stilling. Det er en kæmpe fordel for mig nu, at jeg har erfaringer fra andre kontorer i styrelsen”.

En af årsagerne til, at Line er blevet i Styrelsen for It og Læring er, at der både er plads til ambitioner og et familieliv.

”Jeg kan tilrettelægge min arbejdstid fleksibelt, og der er tillid til, at jeg løser mine opgaver. Der er ikke en forventning om, at jeg er til rådighed hele tiden. Direktionen og ledelsen går forrest som et godt eksempel. De skriver det for eksempel i kalenderen, når de går kl. 15:30 for at hente børn. Det smitter af på hele organisationen”.

Om Kontor for Data på Dagtilbud og Grundskolever

I Kontor for Data på Dagtilbud og Grundskole indsamler, kvalitetsikrer, bearbejder og formidler vi data for grundskoler og dagtilbud. Vi udarbejder analyser og modelberegninger for dagtilbud og grundskole, og vi er ansvarlige for offentliggørelse af data i ministeriets datavarehus. Kontoret varetager også planlægning og gennemførelse af surveys på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet.

Sidst opdateret: 19. august 2022