Lise Lagoni

Lise er tovholder for STIL's kontakt med Ungdommens Uddannelsesvejledning og har bidraget til etableringen af projekter på tværs af de to organisationer. En anden af Lises opgaver er desuden at varetage en række udviklings-, planlægnings- og afviklingsopgaver i forbindelse med den løbende kvalitetssikring af e-vejledningen.

Meningsfuldt og motiverende arbejde

”Det er meningsfuldt og inspirerende at yde vejledning til mennesker, der står overfor at skulle vælge - eller ønsker at starte på en ny uddannelse. Det være sig som både fødselshjælpere eller ved at kunne levere indsigt i og afklaring af muligheder, krav og vilkår. Vi kan under alle omstændigheder bidrage til at kvalificere det valg, de står overfor.” 

Kontor for Digital Vejledning i STIL vejleder årligt cirka 100.000 borgere i forbindelse med valg af uddannelse, og uddannelsesguiden.dk, der fortæller om uddannelsesmuligheder, er en af STIL's mest besøgte portaler.

"Det er motiverende at arbejde med noget, som bliver efterspurgt. Hovedparten af de vejledningssøgende henvender sig, fordi de er motiverede for at tage en uddannelse.” 

Faglighed og udvikling 

Lise trives med at biddrage til udviklingen af både sig selv og kollegaerne gennem planlægning af kompetenceudvikling for kontoret.  Fagligheden er i højsædet, og det giver plads til refleksion i arbejdslivet. Udover muligheden for at påvirke arbejdet og den korte vej fra idé til handling sætter Lise samarbejdet med kollegerne højt.

”Alene kan jeg gøre noget, men sammen med andre kan jeg gøre rigtig meget. Det at være ansat i en styrelse, hvor folk har forskellige baggrunde er mega inspirerende, fordi det løfter det samlede faglige niveau.”

Sidst opdateret: 21. februar 2019