Hop til indhold

Walid Sahebzadeh og Robert Kelvin Holm Kofod

Robert og Walid er begge økonomer og blev i sommeren 2021 ansat i Kontor for Økonomi og Ledelsesbetjening. I kontoret varetager de traditionelle økonomistyringsopgaver som bl.a. budgetlægning, udgift- og budgetopfølgninger samt styrelsens finanslovsbidrag og løbende tillægsbevillinger. Robert kommer med lang erfaring fra centraladministration, mens Walid har haft én tidligere ansættelse.

Mine arbejdsopgaver er varierende og mangeartede, fordi der sker så stor udvikling på it-fronten. Hvis man som jeg er relativt nyuddannet, så giver det en rigtig god mulighed for at bygge videre på ens kompetencer i en politisk kontekst.

- Walid Sahebzadeh

Walid oplevede, at der allerede fra første arbejdsdag var tillid til hans faglighed, og at han fik ansvar, som han kan vokse med.

"Som ny medarbejder i en stor, politisk styret organisation var jeg nervøs for, om jeg ville blive en hjælper for andres opgaveløsning, men sådan har min oplevelse ikke været i STIL. Jeg blev derimod mødt af stor tillid til min faglighed, og jeg fik hurtigt tildelt et stort ansvar ved for eksempel at være tovholder og sparringsparter for økonomien i bestemte kontorer i styrelsen. Mine arbejdsopgaver er varierende og mangeartede, fordi der sker så stor udvikling på it-fronten. Hvis man som jeg er relativt nyuddannet, så giver det en rigtig god mulighed for at bygge videre på ens kompetencer i en politisk kontekst".

Ligesom Walid, har Robert blandt andet en tovholderrolle for økonomien for bestemte kontorer i STIL. For Robert er det også den politiske bevågenhed og hastige it-udvikling, der motiverer. 
”Undervisningsområdet er interessant, fordi der hele tiden skal udvikles digitale løsninger, som skal understøtte undervisning og læring på nye måder. Det er et område, som har politisk bevågenhed og interesse, så der er en masse spændende initiativer og politiske aftaler, som vi kan bidrage til".

Det er en god arbejdsplads, hvor man kan forene et spændende og udviklende fagligt arbejdsliv med et privatliv med tid til familie og venner.

- Robert Kelvin Holm Kofod

For Robert kommer arbejdsglæden også fra en uformel stemning og plads til både faglig udvikling og et privatliv med tid til familie og venner.

”Folk arbejder hårdt, når de er her, men der er ikke en forventning om at være til rådighed døgnet rundt. Det er en god arbejdsplads, hvor man kan forene et spændende og udviklende fagligt arbejdsliv med et privatliv med tid til familie og venner. Og så er her en rigtig positiv og uformel stemning. Vi har det rigtig godt sammen socialt – både i vores team og på tværs af vores samarbejdsflader".

Om Kontor for Økonomi og Ledelsesbetjening

I Kontor for Økonomi og Ledelsesbetjening har vi ansvar for styrelsens økonomi og porteføljestyring. Vi varetager den løbende minister- og direktionsbetjening og så er vi tovholder for tværgående initiativer i styrelsen. Det kan for eksempel være politiske initiativer og fællesoffentlige samarbejder.

 

Sidst opdateret: 3. januar 2024