Hop til indhold

Kontor for Administration og Tilskud har til formål at sikre og udvikle den digitale it-understøttelse af tilskudsudbetalingen på ca. 45 mia. kr. årligt til 1.200 uddannelsesinstitutioner, bl.a. gymnasier, erhvervsskoler og frie skoler. Kontoret er i den forbindelse i gang med en større modernisering af det systemkompleks, som understøtter tilskudsudbetalinger. Kontoret arbejder ligesom de fleste andre kontorer i styrelsen, efter den agile arbejdsmetode, og medarbejdere i kontoret har en bred faglig profil inden for bl.a. informationsteknologi, spildesign, UX-design og offentlig forvaltning.

Kontorets hovedopgaver er i høj grad defineret ved it-udvikling og it-drift. På grund af den igangværende modernisering af systemkomplekset omkring tilskudsudbetalinger på ministerområdet fylder analyser af forretningsbehov og mulige it-arkitektoniske tilpasninger af systemlandskabet meget i hverdagen. 

Ved siden af dette, sikrer kontoret digital understøttelse af indberetningen af regnskabsinformationerne fra uddannelsesinstitutionerne. Kontoret udvikler endvidere et nyt elevstøttesystem til efterskoleområdet fra 2024.

Kontorchef: Sanne Maaløe-Andersen.
Sidst opdateret: 30. januar 2024