Hop til indhold

Vi skal efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 give dig følgende oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig:

Styrelsen for It og Læring er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Styrelsen for It og Læring er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du er velkommen til at kontakte os.

Styrelsen for It og Læring
Vester Voldgade 123 
1552 København

Telefon: 35 87 88 89
E-mail: stil@stil.dk
CVR-nr.: 13223459

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Styrelsens databeskyttelsesrådgiver er chefkonsulent Karsten Vest Nielsen.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til ministeriets behandling af personoplysninger. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mail: dpo@uvm.dk eller på tlf.: 2016 7513.

Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Behandlingen har til formål, at vi kan udføre den nødvendige sagsbehandling af din henvendelse til styrelsens whistleblowerordning. Behandlingen er baseret på § 22 i lov om beskyttelse af whistleblowere, hvorefter vi kan behandle personoplysninger, herunder følsomme oplysninger og oplysninger om strafbare forhold, hvis det er nødvendigt for at behandle en indberetning, i vores whistleblowerordning.

Hvem har adgang til dine oplysninger, og hvem videregiver vi oplysningerne til?

Kun de betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning. Whistleblowerenheden må kun videregive oplysninger om din identitet til andre end whistleblowerenheden, hvis du giver dit samtykke til det. Whistleblowerenheden må dog uden dit samtykke videregive oplysninger om din identitet til relevante myndigheder (f.eks. politiet eller Finanstilsynet) for at imødegå overtrædelser (fx en kriminel handling som ikke er sket endnu) eller for at sikre berørte personers ret til et forsvar. Andre oplysninger fra indberetningen, som ikke afslører din identitet, videregives kun til personer uden for whistleblowerenheden som led i en opfølgning på indberetningen eller for at imødegå en overtrædelse, som er nævnt i indberetningen.

Hvor længe opbevares dine personoplysninger?

Din indberetning opbevares så længe, det er nødvendigt og forholdsmæssigt for at opfylde de krav, der følger af dansk lovgivning. Oplysningerne opbevares i hvert fald så længe undersøgelsen pågår. Opbevaringsperioden afhænger af undersøgelsens udfald. Som offentlig myndighed har vi pligt til at journalisere ind- og udgående post efter offentlighedslovens regler. Det betyder, at vi også har pligt til at journalisere din indberetning og vores dialog med dig. Styrelsens sager overføres til Rigsarkivet efter arkivlovens regler og Statens Arkivers bestemmelser herom. Indberetninger slettes som udgangspunkt fra whistleblowersystemet efter 90 dage, med mindre vi har en legitim grund til fortsat opbevaring.

Dine rettigheder som registreret

I forbindelse med at vi behandler dine oplysninger, giver databeskyttelsesforordningen dig en række rettigheder. Du har ret til at bede om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig. I visse tilfælde har du også ret til at bede om at få rettet forkerte oplysninger, ret til at bede om at få slettet oplysninger og ret til at bede om, at whistleblowerenheden begrænser behandlingen af dine oplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du oplyse og bekræfte din identitet, så whistleblowerenheden kan finde dine oplysninger og være sikker på, at oplysningerne ikke sendes til forkerte modtagere.

Sidst opdateret: 17. december 2021