Vejledning er udviklet til brug for skolens medarbejdere i forbindelse med afviklingen af folkeskolens digitale prøver. Forberedelse og gennemførelse af de digitale prøver sker i test- og prøvesystemet via www.testogprøver.dk. 

Vejledningen beskriver både booking, monitorering og gennemførelse af de selvrettende prøver samt distribution af dansk skriftlig fremstilling

 

 

Sidst opdateret: 9. februar 2018