Vejledning er udviklet til brug for skolens medarbejdere i forbindelse med afviklingen af folkeskolens digitale prøver. Forberedelse og gennemførelse af de digitale prøver sker i test- og prøvesystemet via www.testogprøver.dk.

Vejledningen beskriver både booking, monitorering og gennemførelse af de skriftlige prøver i folkeskolen.  

Sidst opdateret: 16. december 2019