Vejledning er udviklet til brug for skolens medarbejdere i forbindelse med afviklingen af folkeskolens digitale prøver. Forberedelse og gennemførelse af de digitale prøver sker i test- og prøvesystemet via www.testogprøver.dk.

Vejledningen beskriver både booking, monitorering og gennemførelse af de selvrettende prøver samt distribution af dansk skriftlig fremstilling. 

Beskrivelse af bookingproces for vinterprøver 2018 findes i supplementet til brugervejledningen; Vejledning til booking af vinterprøver 2018.

Sidst opdateret: 7. februar 2019