Ansøgningsfristen er overskredet

Obs: Fristen for anmodning om anonymisering af elevbesvarelser var d. 1. september, og det er ikke længere muligt at anmode om anonymisering.

Det er muligt for forældre at anmode Styrelsen for It og Læring om at anonymisere elevbesvarelser fra de nationale trivselsmålinger i folkeskolen i 2015, 2016 og 2017. Læs evt. ministerens cirkulæreskrivelse herom.

Baggrunden er, at dele af det tidligere udarbejdede vejledningsmateriale om trivselsmålingerne beklageligvis kan have givet det fejlagtige indtryk af, at elevernes besvarelser blev afgivet anonymt. Besvarelserne har været anonyme over for elevens lærere og andet personale på skolen, men besvarelserne er blevet gemt sammen med CPR-nummer og derfor var det misvisende at vejlede om, at besvarelserne blev afgivet anonymt.

Hvordan anmoder du?

Kort fortalt:

  1. Du downloader anmodningsformularen (link nederst på siden) til din egen computer/tablet.
  2. Du udfylder formularen med oplysninger om dit barns/dine børns CPR-nummer.
  3. Du sender din ansøgning til Styrelsen for It og Læring som et vedhæftet dokument i Digital Post.

Anmodningsformularen til forældre/værger ligger nederst på siden. Der kan anføres op til fire børn pr. anmodningsformular. Du skal være opmærksom på, at du skal have forældremyndighed over eller være værge for barnet, for at vi kan imødekomme din anmodning. Endvidere skal du benytte dit eget NemID, når du logger ind for at sende anmodningsformularen via Digital Post. Styrelsen vil efter modtagelsen af anmodningen få bekræftet, at du er forælder/værge ved opslag i CPR-registeret.

Elever, som er myndige (fyldt 18 år) på ansøgningstidspunktet, skal selv ansøge om anonymisering. Anmodningsformularen til myndige elever ligger nederst på siden.

Anmodningsformularen skal du udfylde på din computer eller tablet og gemme lokalt på din enhed. Herefter skal du sende den til Styrelsen for It og Læring som Digital Post. Dette gør du ved at gå ind på borger.dk og logge ind med dit NemID.

Hvis du har brug for vejledning i at sende Digital Post kan du følge denne vejledning.

  • Bemærk at du i Digital Post, når du skal ’Vælg modtager’, med fordel kan anvende funktionen ’ Søg efter modtager…’ og her skrive Styrelsen for It og Læring.
  • Bemærk at du gør det nemmere for os, hvis du skriver ’Anonymisering’ i emnelinjen. Du behøver ikke at skrive noget i selve tekstfeltet.
  • Husk at vedhæfte din anmodning. Det gør du ved at klikke på den lille ’papirclips’ til venstre.

Sidste frist for at sende anmodninger til Styrelsen for It og Læring er den 1. september 2018.

Spørgsmål og svar

Hvornår får jeg besked tilbage om min ansøgning?

Hvis din ansøgning er gyldig, får du besked via Digital Post, når elevens data er anonymiseret. Det forventer vi vil ske i oktober 2018. Hvis din ansøgning ikke er gyldig, vil du få besked via Digital Post, hurtigst muligt efter vi har modtaget din ansøgning.

Hvad skal der til for at min ansøgning er gyldig?

Du skal have forældremyndighed over eller være værge for det barn eller de børn, du søger om anonymisering for. Endvidere skal du benytte din egen Digital Post til at indsende anmodningsformularen. Hvis du søger som tidligere elev, der nu selv er myndig, skal du benytte din egen Digital Post.

Hvad hvis vi ikke kan bekræfte, at du har forældremyndighed?

Hvis vi i ikke kan verificere, at du har forældremyndighed over eller er værge til det anførte barn, vil du have mindst 7 dage til at indsende dokumentation herfor.

Hvordan foretages anonymiseringen?

Anonymiseringen betyder, at alle andre data end elevens besvarelse på trivselsspørgeskemaet (enten det til 0.-3. klassetrin eller det til 4.-9. klassetrin) samt oplysning om den skole, som har indsendt besvarelsen, bliver slettet. Vi sletter altså CPR-nummeret og oplysninger om dit barns klassetrin og klasse. Der vil herefter ikke kunne samkøres med andre baggrundsdata om eleven.

Ovenstående sker i alle datasæt med trivselsdata, som Styrelsen for It og Læring har dataansvaret for.

 

Hvad med de elevtrivselsdata, som kommunen måtte ligge inde med?

Hvis din kommune har indsamlet elevtrivselsdataene i eget spørgeskemasystem, og ikke i ministeriets trivselsmålingsværktøj, har kommunen dataansvar for disse data. Du må rette henvendelse til kommunen og spørge ind til, om de stadig har elevens trivselsdata liggende, og om de i givet fald vil foretage en tilsvarende anonymisering som den, Styrelsen for It og Læring tilbyder.

Hvornår sker anonymiseringen?

Senest den 1. september 2018 skal anmodningen sendes til Styrelsen for It og Læring. Herefter vil styrelsen anonymisere de pågældende elevers trivselsdata og give ansøgerne besked herom via Digital Post. Hvis anmodningen mod forventning ikke kan imødekommes, vil ansøgerne ligeledes få besked herom. Styrelsen forventer at kunne afslutte opgaven i løbet af oktober 2018.

Hvordan kontaktes styrelsen ved øvrige spørgsmål?

Har du som forælder, værge eller elev spørgsmål til Styrelsen for It og Læring om anonymisering af elevbesvarelser eller til selve anmodningsformularen, kan du kontakte supporten via servicedesk eller supporttelefonen 3587 8300 (mandag-torsdag 8-16, fredag 8-14).

Sidst opdateret: 31. august 2018