Hop til indhold

EfterUddannelse.dk er en landsdækkende portal for tilmelding og ansøgning om veu-godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

På EfterUddannelse.dk kan virksomheder og medarbejdere finde kurser, foretage kursustilmeldinger, ansøge om VEU-godtgørelse og få overblik over virksomhedens/medarbejderens kursusaktiviteter og ansøgninger om VEU-godtgørelse.

EfterUddannelse.dk bruges også af de uddannelsessteder/skoler, som udbyder kurserne.

EfterUddannelse.dk er obligatorisk at bruge for virksomheder og selvstændige.

EfterUddannelse.dk består af en åben del, som man kan tilgå uden login samt en lukket del, der kræver brug af NemID.

Modernisering i gang

Efteruddannelse.dk er pt. ved at blive moderniseret, som følge af VEU-trepartsaftalen 2018-2021, hvor der skal der etableres ”Én indgang” til vejledning, tilmelding og søgning af godtgørelse til voksen- og efteruddannelsestilbuddene. Portalen ”Voksenuddannelse.dk” er allerede etableret med vejledning og kursussøgning, og ultimo 2020 udvides portalen med funktioner til kursustilmelding og ansøgning om VEU-godtgørelse.

Styring og udvikling

Styring af portalen varetages af Styrelsen for It og Læring.

Desuden er der etableret en referencegruppe, der dækker hele området inden for voksen-, efter- og videreuddannelse med repræsentanter fra bl.a. AC, ATP/AUB, Dansk arbejdsgiverforening, Danske A-kasser, Danske AOF-skoler, Danske Erhvervsakademier, Danske Erhvervsskoler og –gymnasier, Danske HF- og VUC , Danske Professionshøjskoler, Danske SOSU-skoler, Danske sprogcentre, Danske Universiteter, Fagbevægelsens Hovedorganisation, FTF, KL, SMVDanmark, Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, Uddannelses- og forskningsministeriet og Børne og Undervisningsministeriet.

Referencegruppen mødes to-fire gange årligt.

Fælles styring af alle efteruddannelsesprodukter

Der er etableret en styregruppe for projekter afledt af VEU-trepartsaftalen 2018-2021 Styregruppen består af repræsentanter fra hele ministeriet.

Sidst opdateret: 12. juni 2021