EfterUddannelse.dk er en landsdækkende portal for tilmelding og ansøgning til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

På EfterUddannelse.dk kan virksomheder og medarbejdere finde kurser, foretage kursustilmeldinger, ansøge om VEU-godtgørelse og få overblik over virksomhedens/medarbejderens kursusaktiviteter og ansøgninger om VEU-godtgørelse.

EfterUddannelse.dk bruges også af de uddannelsessteder/skoler, som udbyder kurserne, samt af a-kasser, som administrerer og udbetaler VEU-godtgørelse til deres medlemmer.

EfterUddannelse.dk er obligatorisk at bruge for virksomheder og selvstændige.

EfterUddannelse.dk består af en åben del, som man kan tilgå uden login samt en lukket del, der kræver brug af NemID.

Styring og udvikling

Styring af portalen varetages af Styrelsen for It og Læring.

EfterUddannelse.dk har desuden en referencegruppe med repræsentanter fra arbejdsgiverforeninger (Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri), skolelederforeninger (Danske Erhvervsskoler, Danske SOSU-skoler, AMU Forstanderforeningen), a-kasser (A-kassernes Samvirke, 3F, FOA) og ministeriet.

Referencegruppen mødes to-fire gange årligt.

Fælles styring af alle efteruddannelsesprodukter

Der er etableret en styregruppe for alle styrelsens produkter inden for efteruddannelsesområdet (efteruddannelse.dk, Viskvalitet.dk og Tilsynsdatabasen). Styregruppen består af repræsentanter fra hele ministeriet.

Sidst opdateret: 12. august 2019