Hop til indhold

EfterUddannelse.dk er en landsdækkende portal for tilmelding og ansøgning om VEU-godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

På EfterUddannelse.dk kan virksomheder og medarbejdere finde kurser, foretage kursustilmeldinger, ansøge om VEU-godtgørelse og få overblik over virksomhedens eller medarbejderens kursusaktiviteter og ansøgninger om VEU-godtgørelse.

EfterUddannelse.dk bruges også af de uddannelsessteder, som udbyder kurserne.

EfterUddannelse.dk er obligatorisk at bruge for virksomheder og selvstændige.

EfterUddannelse.dk består af en åben del, som man kan tilgå uden login samt en lukket del, der kræver brug af NemID.

Modernisering i gang

EfterUddannelse.dk er pt. ved at blive udfaset, som følge af VEU-trepartsaftalen 2018-2021, hvor der skal der etableres ”Én indgang” til vejledning, tilmelding og søgning af godtgørelse til voksen- og efteruddannelsestilbuddene. Portalen ”Voksenuddannelse.dk” er allerede etableret med vejledning og kursussøgning, og den 15. juni 2021 udvides portalen med de funktioner til kursustilmelding og ansøgning om VEU-godtgørelse, der findes på EfterUddannelse.dk i dag. EfterUddannelse.dk lukker ved samme lejlighed. 

Styring og udvikling

Styring af portalen varetages af Styrelsen for It og Læring.

Desuden er der etableret en referencegruppe, der dækker hele området inden for voksen-, efter- og videreuddannelse med repræsentanter fra blandt andet AC, ATP/AUB, Dansk Arbejdsgiverforening, Danske A-kasser, Danske AOF-skoler, Danske Erhvervsakademier, Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier, Danske HF- og VUC , Danske Professionshøjskoler, Danske SOSU-skoler, Danske sprogcentre, Danske Universiteter, Fagbevægelsens Hovedorganisation, FTF, KL, SMVdanmark, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Børne og Undervisningsministeriet.

Referencegruppen mødes to-fire gange årligt.

Fælles styring af alle efteruddannelsesprodukter

Der er etableret en styregruppe for projekter afledt af VEU-trepartsaftalen 2018-2021. Styregruppen består af repræsentanter fra hele ministeriet.

Sidst opdateret: 5. juli 2021