Optagelse.dk er en portal til ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser.

For ansøgere til ungdomsuddannelserne er hele ansøgningsprocessen digital, og forældre og skole underskriver med NemID.

Ansøgere til videregående uddannelser kan søge med deres NemID. Hvis ansøgeren har et eksamensbevis fra 2004 eller senere, og beviset findes i Eksamensdatabasen, henter systemet selv eksamenskaraktererne fra Eksamensdatabasen.

Styrelsen driver løsningen og står for udvikling og implementering.

Styring og udvikling

De ansvarlige parter i driften, vedligeholdelsen og udviklingen af Optagelse.dk, Kravdatabasen og Den Koordinerede Tilmelding er Børne- og Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

To brugerpaneler

Brugerne af Optagelse.dk er repræsenteret i to paneler.

Brugerpanelet på ungdomsuddannelsesområdet består af repræsentanter fra Danske Erhvervsskoler, Danske Landbrugsskoler, Efterskoleforeningen, Landsforeningen af 10. klasseskoler i Danmark, Danske Gymnasier, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Danmarks Privatskoleforening og SOSU-lederforeningen. Der afholdes to årlige møder i brugerpanelet.

Brugerpanelet på KOT-området styres af Uddannelses- og Forskningsministeriet, som også står for sammensætningen af deltagere i panelet. Der afholdes ligeledes to årlige møder i KOT-brugerpanelet.

 

Sidst opdateret: 12. august 2019