Hop til indhold

UddannelsesGuiden.dk (UG) er ministeriets nationale informations- og vejledningsportal. UG henvender sig direkte til uddannelsessøgende på alle niveauer i uddannelsessystemet. Samtidig bruges UG af professionelle i sektoren, for eksempel vejledere, lærere og jobcentermedarbejdere samt uddannelsesinstitutioner.

Brugerne kan på UG finde svar på faktuelle spørgsmål om uddannelse og job. Ligesom de kan hente inspiration og støtte til uddannelsesvalget i digitale inspirations- og vejledningsværktøjer på UG.

Derved får brugerne hjælp til at blive selvhjulpne i forbindelse med uddannelsesvalget, opnå valg- og karrierekompetence og på baggrund heraf foretage kvalificerede og informerede uddannelsesvalg.

Information om uddannelser og job

På UG findes information om alle offentligt anerkendte uddannelser i Danmark, det vil sige ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelser. Desuden findes der information om arbejdsmarkedet og beskrivelser af en lang række job.

Inden for uddannelsesområdet beskrives uddannelsernes indhold samt oplysninger om adgangskrav og ansøgningsprocedurer til de forskellige uddannelsestyper.

Inden for job- og karriereområdet beskrives de enkelte job samt information om karrieremuligheder og arbejdsmarkedet.

Inspirations- og vejledningsværktøjer

UG stiller en lang række værktøjer til rådighed for brugerne. Værktøjerne er interaktive og tænkt som hjælp og støtte til alle, der på egen hånd vil undersøge forskellige uddannelsesmuligheder

Styring og udvikling

UG udvikles løbende ud fra input fra evalueringer og samarbejdspartnere. Der laves løbende en brugerundersøgelse, der belyser brugen af og tilfredsheden med UG.

 

Sidst opdateret: 2. marts 2023