Formålet med Ungedatabasen er at stille data om unge 15-29-åriges uddannelses- og beskæftigelsesmæssige status til rådighed for Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og jobcentre, så de kan optimere deres indsats i forhold til den unge.

Ungedatabasen modtager indberetninger fra grundskoler, uddannelsesinstitutioner, jobcentre samt e-Indkomst data fra SKAT. Indberetninger gælder unge mellem 15-29 årige bosiddende i Danmark.

Ifølge vejledningsloven skal uddannelsesinstitutioner indberette til Ungedatabasen, når den unge

  • optages på en uddannelse, der forventes at vare mere end 3 måneder
  • er i risiko for frafald
  • afbryder et aktivitets- eller uddannelsesforløb
  • gennemfører et aktivitets- eller uddannelsesforløb.

Ungedatabasen giver den aktuelle status på de unge videre til Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcentre (via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering). Data sendes endvidere til ministeriets statistikberedskab.

Grænsefladebeskrivelser og vejledning på viden.stil.dk

viden.stil.dk finder du en vejledning til Ungedatabasen, der kommer nærmere ind på, hvilke uddannelser og regler der er forbundet med indberetningen samt tekniske grænsefladebeskrivelser til indberetning af uddannelsesaktiviteter og afhentning af data.

Derudover kan du læse mere om processen for tilslutning til Ungedatabasen.

Sidst opdateret: 12. august 2019