Hop til indhold

Voksen- og efteruddannelse (VEU) omfatter:

  • Almen voksen- og efteruddannelse: Forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenundervisning (AVU), ordblindeundervisning (OBU), hf-enkeltfag, danskuddannelse for voksne udlændinge og integrationsgrunduddannelsen (IGU).
  • Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse: AMU-kurser og erhvervsuddannelser for voksne (EUV). 
  • Videregående voksen- og efteruddannelse: Akademi-, diplom- og masteruddannelser.

Én indgang til VEU-systemet

Voksenuddannelse.dk er lanceret i december 2018 som følge af VEU-trepartsaftalen 2018-2021 om at etablere én indgang til VEU-systemet. 

Pr. 15. juni 2021 er portalen udvidet med funktioner til kursustilmelding og ansøgning om VEU-godtgørelse. Voksenuddannelse.dk er dermed EfterUddannelse.dk’s afløser.

Portalen omfatter:

  • guide på forsiden
  • søgekatalog med kurser og uddannelser
  • information der relaterer sig til voksen- og efteruddannelser
  • tilbud om uddannelsesvejledning (eVejledning)

Virksomheder og kursister kan finde VEU-kurser, foretage tilmeldinger, søge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud for AMU-kurser og få overblik over kursusaktiviteter. Kurserne i portalens kursuskatalog hentes fra de uddannelsesinstitutioner, som udbyder kurserne.

Styring og udvikling

Styring, udvikling og support af portalen varetages af Styrelsen for It og Læring. Der er etableret en styregruppe for projekter afledt af VEU-trepartsaftalen 2018-2021. Styregruppen består af repræsentanter fra hele Børne- og Undervisningsministeriets koncern. 

Desuden er der etableret en referencegruppe, der dækker hele området inden for voksen-, efter- og videreuddannelse. Referencegruppen tæller repræsentanter fra blandt andet AC, ATP/AUB, Dansk Arbejdsgiverforening, Danske A-kasser, Danske AOF-skoler, Danske Erhvervsakademier, Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier, Danske HF- og VUC, Danske Professionshøjskoler, Danske SOSU-skoler, De Danske Sprogcentre, Danske Universiteter, Fagbevægelsens Hovedorganisation, FTF, KL, SMVdanmark, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Børne-og Undervisningsministeriet. Referencegruppen mødes to-fire gange årligt.

Sidst opdateret: 8. november 2022