Hop til indhold

AMUkvalitet er et fælles redskab til evaluering af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU).             

I AMUkvalitet kan kursisterne vurdere det kursusforløb, de har fulgt.

Evalueringen foregår ved hjælp af et spørgeskema, hvor de fleste af spørgsmålene er fælles for alle kursister. De fælles spørgsmål belyser tre dimensioner af kvaliteten: ”Kursusudbytte”, ”Lærerens indsats” samt ”Undervisningens form og indhold”.

Der er spørgsmål til kursistens baggrund, kursistens oplevede kursusudbytte, lærerens indsats, undervisningens form og indhold, eventuelle prøver samt kommentarfelter til uddybende bemærkninger.

Brug af AMUkvalitet

Det er obligatorisk for udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser at bruge AMUkvalitet for at sikre og udvikle kvaliteten af kursisternes indsats på uddannelserne.

De overordnede resultater af evalueringerne kan ses af alle på www.amukvalitet.dk, mens administrative brugere har adgang til alle detaljer. Det giver større gennemsigtighed og åbenhed omkring uddannelserne og bidrager til en konstruktiv dialog om uddannelserne - og dermed kvaliteten af dem.

Styring, udvikling og vedligehold

AMUkvalitet er udviklet i et samarbejde mellem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring.

Ansvaret for det indholds- og rammemæssige ligger hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, mens Styrelsen for It og Læring har det tekniske ansvar.

Sidst opdateret: 6. juni 2024