Hop til indhold

Styrelsen for It og Læring vedligeholder en række koncernadministrative systemer, som ligger til grund for ministeriets styring af uddannelsesinstitutionerne på hhv. det regulerede og det frie område. Adgang til systemerne opnås for relevante medarbejdere ved at uddannelsesinstitutionen retter henvendelse til STIL.

Regnskabsportalen udstiller institutionernes årsregnskaber for offentligheden. 

Systemporteføljen benytter følgende systemer, som beskrives nedenfor:

 • Regnskabsportalen 
 • Tilsynsportalen 
 • INDB
 • CØSA
 • Brevportalen 
 • Uddannelsesadministration.dk
 • FagNavision 

Regnskabsportalen 

Regnskabsportalen håndterer indberetning af regnskabsinformation fra tilskudsberettigede uddannelsesinstitutioner. Dette omfatter institutionernes indberetning af resultatopgørelse, balance og øvrig regnskabsinformation og (som vedhæftninger) årsrapporter, revisionsprotokollater, bestyrelsesbeslutninger og andre dokumenter.

Tilsynsportalen

Tilsynsportalen håndterer indberetning af tilsynserklæringer fra tilsynsførende ved de frie grundskoler. Herudover vedligeholdes et register over certificerede tilsynsførende samt registrering af skoletilknytning.

Indberetningsportalen (INDB)

Indberetningsportalen (INDB) er en portal, hvor uddannelsesinstitutioner kan foretage indberetninger til fagapplikationer i UVM eller søge tilskud fra puljemidler. Dette sker ved hjælp af en webgrænseflade. Andre eksterne aktører, fx private institutioner og virksomheder kan ligeledes anvende INDB til at søge tilskud fra puljemidler.

CØSA

CØSA er udviklet til følgende formål:

 • Tilskudsberegning til institutionerne baseret på indberetning af elevaktivitet og andre forhold
 • Bidragsopkrævning fra kommuner
 • Overførsel af tilskudsdata til FagNavision
 • Definition af uddannelsesmodel, kontoplan og kodesæt for uddannelser. Definitionerne er styrende for opgørelse og indberetning af aktiviteter

Uddannelsesadministration.dk

Applikationen udstiller en webbaseret grænseflade til CØSA, så faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg kan registrere og vedligeholde data, som indgår i uddannelsesmodellen i CØSA.

Brevportalen 

Brevportalen stiller et dokumentationsarkiv til rådighed for institutionerne og kommunerne. Her opbevares dokumentation for UVM's taxametertilskud og bidragsopkrævning.

FagNavision

FagNavision er et bindeled for den økonomiske administration af udbetaling til kreditorer for UVM og tilgrænsende ministerier. FagNavision håndterer alle tilskudsordninger i UVM og indeholder stamoplysninger om kreditorer. Samtlige pulje- og tilskudsudbetalinger administreres i FagNavision før de videresendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som varetager kontrollen af udbetalinger til kreditorerne, som foretages via Navision Stat.

Kontakt:

Styrelsen for It og Læring
Email: fagsys-support@stil.dk

Sidst opdateret: 22. december 2023