Hop til indhold

Kombineret Ungdomsuddannelse varer to år og giver færdigheder til at varetage et job inden for bestemte erhvervstemaer og mulighed for videre uddannelse. Uddannelsen består af værkstedsundervisning, hvor teori og praksis kombineres, af erhvervstræning i en virksomhed, samt af almene fag som fx eksempelvis dansk og matematik.

Kombineret Ungdomsuddannelse administreres af udvalgte erhvervsskoler og institutioner med forberedende grunduddannelse (FGU). En institutionsansat kontaktperson vedligeholder elevernes forløbsplaner i portalen i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af den enkelte elevs kombinerede ungdomsuddannelse.

Administrativt system

KUU-portalen bruges til elevadministration på Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU). KUU-portalen rummer elevens stamdata, skema og fravær, aktiviteter og erhvervstræningsforløb samt bedømmelse og prøver. Det er muligt at udskrive formularer og beviser fra portalen, for eksempel erhvervstræningsaftale, uddannelsesbevis samt kompetencebevis for delvist gennemført Kombineret Ungdomsuddannelse.

Styring og udvikling

KUU-portalen er under udfasning.

KUU-portalen havde sit sidste toårige optag i januar 2019, da uddannelsen er erstattet med den forberedende grunduddannelse (FGU). De sidste elever i KUU-portalen afsluttede deres Kombineret Ungdomsuddannelse i december 2020.

Sidst opdateret: 31. oktober 2022