Hop til indhold

KUU-portalen bruges til elevadministration på Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU). Kombineret Ungdomsuddannelse administreres af udvalgte erhvervsskoler og institutioner med forberedende grunduddannelse (FGU). En institutionsansat kontaktperson vedligeholder elevernes forløbsplaner i portalen i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af den enkelte elevs kombinerede ungdomsuddannelse.

Kombineret Ungdomsuddannelse varer to år og giver færdigheder til at varetage et job inden for bestemte erhvervstemaer og mulighed for videre uddannelse. Uddannelsen består af værkstedsundervisning, hvor teori og praksis kombineres, af erhvervstræning i en virksomhed, samt af almene fag som fx eksempelvis dansk og matematik.

Administrativt system for udbydere af Kombineret Ungdomsuddannelse

KUU-portalen er det administrative system, elvens kontaktperson skal benytte.

KUU-portalen rummer elevens stamdata, skema og fravær, aktiviteter og erhvervstræningsforløb samt bedømmelse og prøver.

Portalen åbner desuden mulighed for kontaktpersonens arkivering af egne notater og af elevrelevante dokumenter. Det er muligt at udskrive formularer og beviser fra portalen, fx erhvervstræningsaftale, uddannelsesbevis samt kompetencebevis for delvist gennemført Kombineret Ungdomsuddannelse.

Styring og udvikling

KUU-portalen vedligeholdes i forbindelse med relevante lovændringer.

KUU-portalen havde sit sidste toårige optag i januar 2019, da uddannelsen er erstattet med den forberedende grunduddannelse (FGU). KUU-portalen udfases i takt med, at eleverne afsluttes i portalen og forventes at lukke primo 2021.

Sidst opdateret: 21. december 2020