KUU-portalen bruges til elevadministration på Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU). Kombineret Ungdomsuddannelse udbydes af udvalgte erhvervsskoler, produktionsskoler og VUC. KUU-kontaktpersonerne opretter og vedligeholder KUU-elevernes forløbsplaner i portalen i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af den enkelte elevs kombinerede ungdomsuddannelse.

Kombineret Ungdomsuddannelse varer to år og giver færdigheder til at varetage et job inden for bestemte erhvervstemaer og mulighed for videre uddannelse. Uddannelsen består af værkstedsundervisning, hvor teori og praksis kombineres, af erhvervstræning i en virksomhed, samt af almene fag som fx eksempelvis dansk og matematik.

Administrativt system for KUU-udbydere

KUU-portalen er KUU-kontaktpersonens administrative system.

KUU-portalen rummer elevers stamdata, skema og fravær, aktiviteter og erhvervstræningsforløb samt bedømmelse og prøver.

Portalen åbner desuden mulighed for vejlederens arkivering af egne notater og af elevrelevante dokumenter. Det er muligt at udskrive formularer og beviser fra portalen, fx erhvervstræningsaftale, uddannelsesbevis samt kompetencebevis for delvist gennemført KUU.

Styring og udvikling

KUU-portalen vedligeholdes i forbindelse med relevante lovændringer.

KUU-portalen havde sit sidste optag i januar 2019. KUU-portalen udfases i takt med at eleverne afsluttes i portalen.

Sidst opdateret: 13. september 2019