KUU-portalen er skabt til elevadministration på Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU). Portalen bruges af institutioner (udvalgte erhvervsskoler, produktionsskoler og VUC), der udbyder kombineret ungdomsuddannelse. KUU-kontaktpersonerne opretter og vedligeholder KUU-elevernes forløbsplaner i portalen i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af den enkelte elevs kombinerede ungdomsuddannelse.

Kombineret Ungdomsuddannelse varer to år og giver færdigheder til at varetage et job inden for et bestemt erhverv og mulighed for videre uddannelse. Uddannelsen består af værkstedsundervisning, (hvor teori og praksis kombineres), af erhvervstræning i en virksomhed, af almene fag (eksempelvis dansk og matematik) samt erhvervstemaer.

Administrativt system for KUU-udbydere

KUU-portalen er KUU-kontaktpersonens administrative system.

KUU-portalen rummer elevers stamdata, skema og fravær, aktiviteter og erhvervstræningsforløb samt bedømmelse og prøver.

Portalen åbner desuden mulighed for vejlederens arkivering af egne notater og af elevrelevante dokumenter. Det er muligt at udskrive formularer og beviser fra portalen, fx erhvervstræningsaftale, uddannelsesbevis samt kompetencebevis for delvist gennemført KUU.

Styring og udvikling

KUU-portalen vedligeholdes ud fra en prioritering af brugernes ønsker samt ministerielle behov, for eksempel i forbindelse med en ny bekendtgørelse på området.

Nye funktionaliteter på baggrund af brugerønsker (evt. via supporten i Styrelsen for It og Læring) kan også implementeres.

Sidst opdateret: 22. maj 2017