Hop til indhold

Referencegruppens formål og opgaver

Referencegruppen for studieadministrative systemer har til formål at repræsentere de institutioner, der udbyder uddannelser på ungdomsuddannelsesområdet og voksen- og efteruddannelsesområdet.

Referencegruppen skal

 • orienteres om emner fra Børne- og Undervisningsministeriet, der vedrører de studieadministrative systemer.
 • give input og feedback til Børne- og Undervisningsministeriet vedrørende systemrevisionsbekendtgørelsen.
 • drøfte og afklare emner, der skal sikre den bedst mulige systemunderstøttelse af institutionerne.

Medlemmerne af referencegruppen forventes at følge udviklingen på markedet for de studieadministrative systemer samt have et grundlæggende kendskab til Styrelsen for It og Lærings centrale systemer, der er omfattet af systemrevisionsbekendtgørelsen.

Styrelsen for IT og Læring er ansvarlig for indkaldelse og afholdelse af møder i referencegruppen.

Arbejdsform og mødefrekvens

Referencegruppen har ingen formel beslutningskompetence, men er et forum for vidensdeling og drøftelse af relevante emner. Gruppen mødes kvartalsvist eller efter behov.

Standarddagsordenen for møderne er:

 • BUVM orienterer
 • Lederforeningerne orienterer
 • Særlige fokusområder
 • Eventuelt

Medlemmerne af referencegruppen opfordres til at indsende forslag til dagsordenspunkter senest en uge før hvert møde.

Referencegruppens medlemmer

 • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier: Anne Hyrup Madsen (Niels Brock), Trine Simmel Olsen (Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier), Morten Andersen (Roskilde Tekniske Skole)
 • Danske Gymnasier: Momme Mailund (Herning Gymnasium), Jakob Thulesen Dahl (Skanderborg Gymnasium), Mathias Baumann (Danske Gymnasier)
 • Danske HF og VUC: Per Lund (Aarhus HF og VUC), Vera Buus Nielsen (HF og VUC Fyn)
 • Danske Landbrugsskoler: Christian Schultz, Gitte Borup (Dalum Landbrugsskole)
 • Danske SOSU-skoler: Michael Esmann, Pernille Lundberg (SOSU H)
 • FGU Danmark: Lisa Goth, Marie Hoff Larsen
 • Styrelsen for It og Læring: Lars Petersen, Martin Hovbakke Sørensen, Michael Viskum, Steen Larsen
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet: Laura Kirstine Dedenroth, Tore Dyrberg-Jessen
Sidst opdateret: 22. april 2024