Hop til indhold

Styrelsen for It og Læring tilbyder nye og potentielle leverandører af studieadministrative systemer (SA-systemer) inden for ungdomsuddannelsesområdet og voksen- og efteruddannelsesområdet at indgå i et samarbejde med henblik på at sikre alle leverandører lige vilkår. 

Styrelsen for It og Læring samarbejder både overordnet, procesmæssigt og teknisk med nuværende og kommende leverandører af SA-systemer. Styrelsen samarbejder om tilrettelæggelse af testplaner, -scenarier og -cases for de relevante integrationer med henblik på leverandørens forberedelse på systemrevision af studieadministrative systemer. 

I nedenstående dokument kan du læse om procedure og arbejdsgange for nye leverandører af SA-systemer eller udvidelse af nuværende leverandørers udbud af SA-systemer til nye uddannelsesområder. Af proceduren fremgår blandt andet testvinduer og varsling af skift. Bemærk, at nye leverandører af SA-systemer eller udvidelse af nuværende leverandørers udbud til nye uddannelsesområder skal varsles senest 3 måneder inden ikrafttrædelse.

Henvendelse med ønske om samarbejde kan rettes til Styrelsen for It og Læring (fritvalg@stil.dk).

Sidst opdateret: 26. april 2024