Hop til indhold

Styrelsen for It og Læring drifter og udvikler i dag en række systemer på lærepladsområdet, der understøtter administrationen af lærepladser og det lærepladsopsøgende arbejde. STIL er i færd med at nyudvikle og samle centrale funktioner på Praktikpladsen.dk, så virksomheder, elever/lærlinge og erhvervsskoler har en fælles, brugervenlig og it-sikker indgang til lærepladsområdet.

STIL drifter desuden tre gamle systemer, som udfases i takt med, at centrale funktioner/data i systemerne overgår til Praktikpladsen.dk, Datavarehuset eller Uddannelsesstatistik.dk. Følgende systemer udfases:

  • EASY-P (til lærepladsadministration)
  • Praktik+ (til understøttelse af det opsøgende arbejde)
  • DUA (til digital indgåelse af uddannelsesaftaler).

Følg udviklingen af Praktikpladsen.dk på stil.dk/praktikpladsen.
Er du medarbejder på en erhvervsskole, kan du tilmelde dig nyhedsbrevet om Praktikpladsen.dk på stil.dk/praktikpladsen.

Udfasningen af Elevplan

Størstedelen af Elevplan lukkede i januar 2020. Udvalgte kernefunktioner i Elevplan er flyttet til Praktikpladsen.dk, mens andre ikke længere understøttes af STIL.

Udfasning af modulet til digitale uddannelsesaftaler (DUA)

Siden lukningen af Elevplan har det dog fortsat været muligt at indgå en digital uddannelsesaftale i modulet DUA i Elevplan. Modulet DUA nyudvikles på Praktikpladsen.dk i løbet af efteråret 2021, således at elever, virksomheder og erhvervsskoler fremadrettet skal indgå uddannelsesaftaler på Praktikpladsen.dk. Find svar på hyppige spørgsmål om udfasningen af Elevplan i FAQ’en nedenfor.

Spørgsmål/svar om udfasning af Elevplan og DUA

Opdateret 25/11 2020 kl. 13:16

Den del af Elevplan, hvor man kan oprette digitale uddannelsesaftaler, fortsætter med at være tilgængelig efter den 31/12-2020. Det vil altså fortsat være muligt at oprette digitale uddannelsesaftaler i Elevplan.

Opdateret 25/11 2020 kl. 13:17

På Praktikpladsen.dk kan virksomheder allerede nu se en oversigt over deres elevers fravær under skoleophold. Virksomheder kan desuden få en sms/e-mail fra Praktikpladsen.dk, når skolerne registrerer fravær på en elev. Oplysninger om fravær indberettes til Praktikpladsen.dk via skolernes studieadministrative systemer.

Opdateret 25/11 2020 kl. 13:18

På Praktikpladsen.dk kan elever og virksomheder allerede nu se, hvornår eleverne skal på skoleophold. I oversigten ”skoleophold”, kan virksomheder hente et regneark med alle de skoleophold, som skolen har registreret i deres studieadministrative system. Oplysninger om skoleophold indberettes til Praktikpladsen.dk via skolernes studieadministrative systemer.

Opdateret 25/11 2020 kl. 13:19

Fra december 2020 får elever en ”søgelog” på Praktikpladsen.dk, hvor de bl.a. kan registrere hvilke virksomheder, de har søgt praktik hos og hvornår. Elevens skole har adgang til at se elevens søgelog. STIL sender et link til vejledning i brugen af søgeloggen via ADMSYS, når funktionen idriftsættes.

Opdateret 25/11 2020 kl. 13:20

Inden den 31.12.2020 skal skolerne selv sørge for at hente de dokumenter, de ønsker at gemme og som ikke findes andre steder end i Elevplan.

De elever, der har dokumenter, eller andre oplysninger de gerne vil gemme, skal ligeledes sørge for at hente disse inden Elevplan lukker. Det vil være muligt for skolerne at hente de praktikerklæringer, der er gemt i Elevplan via CDUP efter Elevplan er lukket.

Opdateret 25/11 2020 kl. 13:21

Når Elevplan lukker, understøtter STIL ikke længere, at elever og virksomheder kan se elevernes karakterer.

Opdateret 25/11 2020 kl. 13:21

Når Elevplan lukker, understøtter STIL ikke længere, at elever og virksomheder kan se skolevejledninger. STIL er ved at undersøge muligheden for at udstille relevante data fra skolevejledningen på Praktikpladsen.dk over for virksomhed og elev.

Opdateret 25/11 2020 kl. 13:22

Når Elevplan lukker, udstiller STIL ikke længere skolernes lokale undervisningsplaner. De lokale undervisningsplaner skal fortsat være tilgængelige på skolernes egne hjemmesider jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser §52.

Opdateret 25/11 2020 kl. 13:23

Elevernes personlige uddannelsesplan udarbejdes i et samarbejde mellem elev og skole. Skolen skal anvende deres studieadministrative system til at oprette og ajourføre elevens personlige uddannelsesplan jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser §68 stk. 10.

Opdateret 25/11 2020 kl. 13:24

Praktikerklæringerne er tilgængelige på de faglige udvalgs hjemmesider. Det er ikke muligt at udfylde en praktikerklæring på Praktikpladsen.dk.

Udfasningen af Praktik+

Praktik+ kan bruges af lærepladsopsøgende medarbejdere på institutionerne til at finde oplysninger om godkendte virksomheder og uddannelsesaftaler, samt administrere og dele oplysninger om deres opsøgende arbejde med hinanden. Den 1. juli 2022 lukker Praktik+: Dele af systemet har allerede fået nyt liv på Praktikpladsen.dk, og andre lanceres løbende i 2021 under menuen ”Søg læresteder”. Dele af Praktik+ understøttes ikke længere af STIL. Find svar på hyppige spørgsmål om udfasningen af Praktik+ i FAQ’en nedenfor.

Spørgsmål/svar om udfasningen af Praktik+

Opdateret 15/07 2021 kl. 15:15

Praktik+ lukker 1. juli 2022. Senest 1. april 2022 lancerer STIL de sidste udvidelser til Praktikpladsen.dk, der skal erstatte Praktik+: Noter og kontaktoplysninger. Dette forventes at omfatte mulighed for tilknytning til læresteder og uddannelser samt deling og mærkning af oplysningerne.

Opdateret 15/07 2021 kl. 15:15

De faglige udvalg får adgang til det nye værktøj ”Søg læresteder” på Praktikpladsen.dk i august 2021.

Opdateret 15/07 2021 kl. 15:15

Skoler og faglige udvalg kan allerede nu søge efter potentielle læresteder ud fra relevante kriterier på Praktikpladsen.dk. Flere data om læresteder og filtreringsmuligheder lanceres på Praktikpladsen.dk i løbet af 2021.

Opdateret 15/07 2021 kl. 15:15

På Praktikpladsen.dk er det allerede nu muligt at finde CVR-oplysninger, samt oplysninger om godkendelser, elever/aftaler og kontaktoplysninger på det enkelte lærested. Relevante data kan trækkes ud i Excel til videre behandling. Flere data om læresteder lanceres på Praktikpladsen.dk i løbet af 2021.

Opdateret 15/07 2021 kl. 15:15

I Praktik+ kan aktiviteter og kontaktoplysninger registreres på læresteder. Funktionaliteten videreudvikles på Praktikpladsen.dk, således, at de kan deles med andre skoler og faglige udvalg. Oplysningerne kan indgå i søgninger, filtrering mv. efter behov.

Opdateret 15/07 2021 kl. 15:15

I Praktik+ vises elevernes (tidligere) uddannelsesforløb. Denne funktion understøttes fremover i Praktikpladsen.dk i en version, der tager hensyn til GDPR ved at begrænse adgangen til oplysninger til skolens egne elever.

Opdateret 15/07 2021 kl. 15:15

Registrering af planlagte aktiviteter og integrationen til Outlook udgår og it-understøttes således ikke længere af STIL efter udfasningen af Praktik+.

I Praktik+ kan timeforbrug og kørsel registreres på aktiviteter. Denne funktion overgår ikke til Praktikpladsen.dk og vil således ikke blive it-understøttet af STIL efter udfasningen af Praktik+.

Udfasningen af EASY-P

EASY-P er skolernes nuværende praktikadministrative system, der også anvendes af de faglige udvalg. EASY-P udfases gradvist i takt med, at dele af systemet nyudvikles på Praktikpladsen.dk. Den del, der ikke nyudvikles, lukkes med udgangen af 2022. Find svar på spørgsmål om udfasningen af EASY-P i vores FAQ nedenfor.

Spørgsmål/svar om udfasningen af EASY-P

Opdateret 15/07 2021 kl. 15:15

Alle data om uddannelsesaftaler, som eksisterer i EASY-P i dag, erstattes af en fuld digitalisering på Praktikpladsen.dk. Det betyder, at aktører som i dag modtager data om uddannelsesaftaler via EASY-P, skal omlægge deres service, så de fremadrettet kan modtage data via en ny webservice. Det drejer sig for eksempel om AUB, erhvervsskolernes studieadministrative systemer, de faglige udvalg og DVH.

Opdateret 15/07 2021 kl. 15:15

Skoler og faglige udvalg kan i dag registrere og administrere godkendelser af virksomheder i EASY-P. Det forventes, at registreringen og administrationen fremover vil foregå i Praktikpladsen.dk på en mere enkel og moderne måde, der omfatter de processer, der kan ensrettes og digitaliseres på tværs af faglige udvalg. De aktører, som i dag modtager data om godkendelser fra EASY-P, skal i 2022 omlægge deres service, så de fremadrettet kan modtage data via en ny webservice.

Opdateret 15/07 2021 kl. 15:15

EASY-P indeholder funktioner til administration af søgende elever, overholdelse af EMMA-kriterierne og skolepraktik. Funktionaliteten nyudvikles på Praktikpladsen.dk og dele af funktionaliteten er allerede overgået.

Opdateret 15/07 2021 kl. 15:15

EASY-P har tidligere stillet data til ledelsesinformation til rådighed via værktøjet LISP. LISP er imidlertid lukket. Praktikpladsen.dk og Datavarehuset vil fremadrettet stille generisk ledelsesinformation til rådighed, ligesom det vil være muligt at udtrække data, som kan bruges til at lave specialkørsler.

Opdateret 15/07 2021 kl. 15:15

EASY-P indeholder et svendeprøveadministrationsmodul, der bruges af nogle faglige udvalg til at arrangere svendeprøverne. Modulet lukker ultimo 2022, og STIL it-understøtter herefter ikke længere administration af svendeprøver. De faglige udvalg, der i dag benytter EASY-P til disse opgaver, skal således finde et alternativ inden udgangen af 2022.

Opdateret 15/07 2021 kl. 15:15

EASY-P indeholder et sagshåndteringsmodul, som nogle faglige udvalg blandt andet bruger til klagesager. STIL udvikler ikke et nyt sagshåndteringsmodul, og modulet lukker således ultimo 2022. De faglige udvalg, der benytter modulet, skal inden udgangen af 2022 vælge et alternativ. De faglige udvalg og STIL vil sammen tage stilling til, hvad der skal ske med de sager, der ligger i systemet.

Sidst opdateret: 15. juli 2021