Hop til indhold

Styrelsen for It og Læring (STIL) udvikler og samler centrale funktioner på Lærepladsen.dk, så virksomheder, elever/lærlinge og erhvervsskoler har en fælles, brugervenlig og it-sikker indgang til lærepladsområdet.

EASY-P til administration af lærepladsforhold er under udfasning

EASY-P er skolernes administrative system på lærepladsområdet. EASY-P anvendes også af de faglige udvalg. EASY-P udfases gradvist i takt med, at dele af systemet udvikles på Lærepladsen.dk.

Find svar på spørgsmål om udfasningen af EASY-P i nedenstående FAQ.

Spørgsmål/svar om udfasningen af EASY-P

Opdateret 24/11 2022 kl. 14:22

Fra 1. april 2023 skal lærepladsforhold (uddannelsesaftaler, skoleoplæring, m.v.) registreres i Lærepladsen.dk. Frem til da benyttes EASY-P som hidtil.

Uddannelsesaftaler, der er indgået manuelt på papir, pdf eller anden digital løsning vil på samme måde som i dag i EASY-P skulle registreres i Lærepladsen.dk. Det samme gælder for tillæg og ophævelser.

Uddannelsesaftaler, der er indgået digitalt på Lærepladsen.dk skal blot færdigregistreres i Lærepladsen.dk. Digitale tillæg og ophævelser vil ligeledes blot skulle færdigregistreres.

Opdateret 24/11 2022 kl. 14:22

Aktører, som i dag modtager data om lærepladsforhold via EASY-P, skal omlægge deres service, så de fremadrettet kan modtage data via den nye webservice til afhentning af lærepladsforhold fra Lærepladsen.dk. Det drejer sig for eksempel om AUB, erhvervsskolerne via de studieadministrative systemer samt de faglige udvalg.

Erhvervsskolerne skal være overgået til den nye webservice ultimo 2022. AUB og de faglige udvalg skal senest være overgået i første kvartal 2023.

Bemærk, at erhvervsskolerne kan hente data om lærepladsforhold for egne elever fra webservicen og bruge dem aktivt i de studieadministrative systemer i forbindelse med studieadministration, ledelsesrapportering m.v.

Se grænsefladebeskrivelsen for afhentning af lærepladsforhold her.

Opdateret 24/11 2022 kl. 14:22

Skoler og faglige udvalg kan i dag registrere og administrere godkendelser af virksomheder i EASY-P. Der forventes en ny løsning, hvor de faglige udvalg indberetter godkendelsesoplysninger til Lærepladsen.dk. Formålet med godkendelsesoplysninger i Lærepladsen.dk er at udstille nødvendige godkendelsesoplysninger for skoler samt at udstille for elever, hvilke læresteder der er godkendt som uddannelsessted. Frem til den nye løsning på Lærepladsen.dk er idriftsat, fortsætter administration af godkendelser i EASY-P.

De aktører, som i dag modtager data om godkendelser fra EASY-P, skal desuden ultimo 2023 omlægge deres service, så de kan modtage data om godkendelser via en ny webservice.

 

Opdateret 24/11 2022 kl. 14:22

Statistikdata, der vedrører lærepladsforhold findes på Uddannelsesstatistik.dk.

Herforuden kan erhvervsskolerne eksempelvis via de studieadministrative systemer benytte webservicen til afhentning af data om lærepladsforhold fra lærepladsen.dk, hvis der er et behov for behandle dagsaktuelle data om lærepladsforhold.

Se grænsefladebeskrivelsen for afhentning af lærepladsforhold her.

Opdateret 24/11 2022 kl. 14:22

EASY-P indeholder et modul til administration af svendeprøver, der bruges af nogle faglige udvalg til at arrangere svendeprøverne. Lærepladsen.dk kommer ikke til at understøtte svendeprøveadministration. De faglige udvalg, der benytter EASY-P til disse opgaver, skal således finde et alternativ.

Lukningen af EASY-P er planlagt til påbegyndelse ved udgangen af 2022, men registrering af uddannelsesaftaler m.v. fortsætter i EASY-P frem til den 1. april 2023. Det giver mulighed for også at benytte svendeprøvemodulet til frem til den 1. april 2023.  Det er op til de faglige udvalg at vurdere, hvorvidt det giver mening at bruge svendeprøvemodulet fra 1. april 2023 og frem til den endelige lukning af EASY-P, når der ikke længere opdateres data om uddannelsesaftaler m.v. i EASY-P.

 

Opdateret 24/11 2022 kl. 14:23

EASY-P indeholder et modul til sagshåndtering, som nogle faglige udvalg og skoler benytter. Lærepladsen.dk kommer ikke til at understøtte sagshåndtering. De faglige udvalg og skoler, der benytter modulet til sagshåndtering, skal således finde et alternativ. 

Lukningen af EASY-P er planlagt til påbegyndelse ved udgangen af 2022, men registrering af uddannelsesaftaler m.v. fortsætter i EASY-P frem til den 1. april 2023. Det giver mulighed for også at benytte modulet til sagshåndtering frem den 1. april 2023. Det er op til de faglige udvalg og skoler at vurdere, hvorvidt det giver mening at bruge modulet til sagshåndtering fra 1. april 2023 og frem til den endelige lukning af EASY-P, når der ikke længere opdateres data om uddannelsesaftaler m.v. i EASY-P.

Frem til lukningen af EASY-P vil det være muligt at tilgå modulet til sagshåndtering for at se eksisterende sager. Inden lukningen vil STIL anvise en løsning, hvorved skoler og faglige udvalg kan få eksporteret de nødvendige data fra sagerne.

Systemer på lærepladsområdet der er udfaset

STIL har implementeret udvalgte funktioner i Lærepladsen.dk fra

  • Elevplan, herunder den digitale uddannelsesaftale
  • Praktik+ til understøttelse af lærepladsopsøgende arbejde.

Begge systemer er lukket.

Sidst opdateret: 24. november 2022