Ifølge bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser (BEK nr 1119 af 21/09/2015), gældende til og med den 30. juni 2016, bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser m.fl. (BEK nr 790 af 23/06/2016), gældende til og med den 30. juni 2017, bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, de gymnasiale uddannelser m.fl. (BEK nr 622 af 01/06/2017), gældende til og med den 30. juni 2018, samt bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser m.fl. (BEK nr 600 af 30/05/2018), gældende fra og med den 1. juli 2018, kan institutioner kun anvende et studieadministrativt it-system til administration af uddannelser omfattet af bekendtgørelsen, hvis systemet er omfattet af en systemrevisionserklæring uden forbehold.

Styrelsen for It og Læring har modtaget systemrevisionserklæringer uden forbehold for nedenstående studieadministrative it-systemer.

LUDUS Suite fra CSC Scandihealth A/S / DXC Technology

Systemrevisionserklæringen omfatter følgende uddannelser:

  • Gymnasiale uddannelser
  • Almene voksenuddannelser

Systemrevisionserklæringen har virkning i 2 år fra revisors underskrivelse af erklæringen den 1. april 2016.

Institutioner kan til brug i forbindelse med deres interne revision rekvirere en kopi af erklæringen hos DXC Technology ved henvendelse pr. e-mail til senior program manager Vivi Nordestgaard, vrasmussen@dxc.com.

Styrelsen for It og Læring har efter en henvendelse fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier den 26. juni 2018 godkendt, at § 6, stk. 1, i systemrevisionsbekendtgørelsen fraviges, således at de uddannelsesinstitutioner, som pr. 1. april 2018 anvender LUDUS Suite til administration af gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, kan fortsætte hermed frem til den 1. januar 2019. På dette tidspunkt forventes der at foreligge en ny systemrevisionserklæring for LUDUS Suite også omfattende erhvervsuddannelsesområdet.

Dispensationen gives på følgende betingelser:

  • Institutionerne skal senest den 1. januar 2019 anvende en leverandør, hvis system er omfattet af en systemrevisionserklæring uden forbehold for de omfattede uddannelsesområder.
  • Dispensationen gives til lederforeningerne på vegne af deres medlemsinstitutioner, så hver enkelt institution ikke skal anmode særskilt om dispensation.

Se Styrelsen for It og Lærings brev pr. 13. august 2018 til lederforeningerne på ungdomsuddannelsesområdet vedrørende dispensationen (pdf).

Lectio fra MaCom A/S

Systemrevisionserklæringen omfatter følgende uddannelser:

  • Gymnasiale uddannelser
  • Almene voksenuddannelser
  • Erhvervsuddannelser

Systemrevisionserklæringen har virkning i 2 år fra revisors underskrivelse af erklæringen den 11. maj 2017.

Institutioner kan til brug i forbindelse med deres interne revision rekvirere en kopi af erklæringen hos MaCom A/S ved henvendelse pr. e-mail til Lectio-supporten, LectioSupport@macom.dk.

UDDATA+ fra UDDATA / IST - UDDATA

Systemrevisionserklæringen omfatter følgende uddannelser:

  • Erhvervsgymnasiale uddannelser (HHX og HTX)

Systemrevisionserklæringen har virkning i 2 år fra revisors underskrivelse af erklæringen den 2. februar 2017.

Institutioner kan til brug i forbindelse med deres interne revision rekvirere en kopi af erklæringen hos IST - UDDATA ved henvendelse pr. e-mail til markedschef Kenneth Seerup Jørgensen, kenneth.seerup@ist.com.

Sidst opdateret: 14. august 2018