Ifølge bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser m.fl. (BEK nr 790 af 23/06/2016), gældende til og med den 30. juni 2017, bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, de gymnasiale uddannelser m.fl. (BEK nr 622 af 01/06/2017), gældende til og med den 30. juni 2018, bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser m.fl. (BEK nr 600 af 30/05/2018), gældende til og med den 31. december 2018, samt bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl. (BEK nr 1381 af 28/11/2018), gældende fra og med den 1. januar 2019, kan institutioner kun anvende et studieadministrativt it-system til administration af uddannelser omfattet af bekendtgørelsen, hvis systemet er omfattet af en systemrevisionserklæring uden forbehold.

Styrelsen for It og Læring har modtaget systemrevisionserklæringer uden forbehold for nedenstående studieadministrative it-systemer.

LUDUS Suite fra DXC Technology

Systemrevisionserklæringen omfatter følgende uddannelser:

 • Gymnasiale uddannelser
 • Almene voksenuddannelser
 • Erhvervsuddannelser
 • Arbejdsmarkedsuddannelser

Systemrevisionserklæringen har virkning i 2 år fra revisors underskrivelse af erklæringen den 28. december 2018.

Institutioner kan til brug i forbindelse med deres interne revision rekvirere en kopi af erklæringen hos DXC Technology ved henvendelse pr. e-mail til senior program manager Vivi Nordestgaard, vrasmussen@dxc.com.

Lectio fra MaCom A/S

Systemrevisionserklæringen omfatter følgende uddannelser:

 • Gymnasiale uddannelser
 • Almene voksenuddannelser
 • Erhvervsuddannelser
 • Arbejdsmarkedsuddannelser

Systemrevisionserklæringen har virkning i 2 år fra revisors underskrivelse af erklæringen den 18. januar 2019.

Institutioner kan til brug i forbindelse med deres interne revision rekvirere en kopi af erklæringen hos MaCom A/S ved henvendelse pr. e-mail til Lectio-supporten, LectioSupport@macom.dk.

UDDATA+ fra UDDATA / IST

Systemrevisionserklæringen omfatter følgende uddannelser:

 • Gymnasiale uddannelser
 • Erhvervsuddannelser
 • Arbejdsmarkedsuddannelser
 • Forberedende Grunduddannelse

Systemrevisionserklæringen har virkning i 2 år fra revisors underskrivelse af erklæringen den 29. maj 2019.

Vedr. forberedende grunduddannelse er systemrevisionen betinget. Det betyder, at institutionerne vil kunne tage UDDATA+ i brug til studieadministration af FGU på betingelse af, at IST senest den 31. december 2019 har etableret fuld understøttelse af FGU-indberetning til Datavarehuset og udveksling af oplysninger om FGU-elever med Ungedatabasen

Institutioner kan til brug i forbindelse med deres interne revision rekvirere en kopi af erklæringen hos IST ved henvendelse pr. e-mail til salgs- og marketingdirektør Kenneth Seerup Jørgensen, kenneth.seerup@ist.com.

Sidst opdateret: 9. oktober 2019