Hop til indhold

Ifølge bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl. (BEK nr 1381 af 28/11/2018), gældende fra og med den 1. januar 2019, bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl. (BEK nr 1272 af 28/11/2019), gældende fra og med den 1. januar 2020, samt bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl. (BEK nr 1680 af 23/11/2020), gældende fra og med den 1. januar 2021, kan institutioner kun anvende et studieadministrativt it-system til administration af uddannelser omfattet af bekendtgørelsen, hvis systemet er omfattet af en systemrevisionserklæring uden forbehold.

Styrelsen for It og Læring har modtaget systemrevisionserklæringer uden forbehold for nedenstående studieadministrative it-systemer.

LUDUS Suite fra EG

Systemrevisionserklæringen omfatter følgende uddannelser:

 • Gymnasiale uddannelser
 • Almene voksenuddannelser
 • Erhvervsuddannelser
 • Arbejdsmarkedsuddannelser
 • Åben Uddannelse

Systemrevisionserklæringen har virkning i 2 år fra revisors underskrivelse af erklæringen den 21. december 2020.

Anvendelsen af systemet er betinget. Det betyder, at institutionerne fortsat vil kunne anvende LUDUS Suite til studieadministration af de omfattede uddannelsesområder på betingelse af, at EG senest den 31. oktober 2021 har etableret fuld understøttelse i LUDUS Suite af sletning af personoplysninger i overensstemmelse med kravene i systemrevisionsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 2.2.

Institutioner kan til brug i forbindelse med deres interne revision rekvirere en kopi af erklæringen hos EG ved henvendelse pr. e-mail til Senior Manager Vivi Nordestgaard.

Lectio fra MaCom A/S

Systemrevisionserklæringen omfatter følgende uddannelser:

 • Gymnasiale uddannelser
 • Almene voksenuddannelser
 • Erhvervsuddannelser
 • Arbejdsmarkedsuddannelser
 • Åben Uddannelse

Systemrevisionserklæringen har virkning i 2 år fra revisors underskrivelse af erklæringen den 17. december 2020.

Anvendelsen af systemet er betinget. Det betyder, at institutionerne fortsat vil kunne anvende Lectio til studieadministration af de omfattede uddannelsesområder på betingelse af, at MaCom

 • senest den 31. oktober 2021 har færdiggjort fuld understøttelse i Lectio af sletning af personoplysninger i overensstemmelse med kravene i systemrevisionsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 2.2.

Institutioner kan til brug i forbindelse med deres interne revision rekvirere en kopi af erklæringen hos MaCom A/S ved henvendelse pr. e-mail til Lectio-supporten, LectioSupport@macom.dk

Studie+ fra IST

Systemrevisionserklæringen omfatter følgende uddannelser:

 • Gymnasiale uddannelser
 • Erhvervsuddannelser
 • Arbejdsmarkedsuddannelser
 • Åben Uddannelse
 • Forberedende Grunduddannelse

Systemrevisionserklæringen har virkning i 2 år fra revisors underskrivelse af erklæringen den 20. maj 2021.

Anvendelsen af systemet er betinget. Det betyder, at institutionerne vil kunne anvende systemet til studieadministration af de omfattede uddannelser på betingelse af, at IST senest den 31. oktober 2021 har etableret fuld understøttelse i Studie+ af følgende områder i overensstemmelse med kravene i systemrevisionsbekendtgørelsens bilag 1: Sletning af personoplysninger i systemet (afsnit 2.2), Hentning af ungeoplysninger til institutionsbrug fra Ungedatabasen (afsnit 4.25) og Hentning af EUD-oplysninger til GYM-henvisningstilskud fra Ungedatabasen (afsnit 4.27).

Institutioner kan til brug i forbindelse med deres interne revision rekvirere en kopi af erklæringen hos IST ved henvendelse pr. e-mail til salgs- og marketingdirektør Kenneth Seerup Jørgensen, kenneth.seerup@ist.com.

DIAS fra DEKRA Equipment & Services A/S

Systemrevisionserklæringen omfatter følgende uddannelser:

 • Arbejdsmarkedsuddannelser

Systemrevisionserklæringen har virkning i 2 år fra revisors underskrivelse af erklæringen den 3. december 2019. 

Institutioner kan til brug i forbindelse med deres interne revision rekvirere en kopi af erklæringen hos DEKRA Equipment & Services A/S ved henvendelse pr. e-mail til IT Chef Erik Jacobsen, erik.jacobsen@dekra.dk.

STUDICA fra KMD A/S

Systemrevisionserklæringen omfatter følgende uddannelser:

 • Gymnasiale uddannelser
 • Erhvervsuddannelser

Systemrevisionserklæringen har virkning i 2 år fra revisors underskrivelse af erklæringen den 14. januar 2021.

Anvendelsen af systemet er betinget i forhold til studieadministration af gymnasiale uddannelser. Det betyder, at institutionerne vil kunne anvende systemet til studieadministration af gymnasiale fuldtidsuddannelser på betingelse af, at KMD har etableret fuld understøttelse i STUDICA af nedenstående områder i overensstemmelse med kravene i systemrevisionsbekendtgørelsens bilag 1 inden for de nævnte tidsfrister. 

Senest den 31. oktober 2021: Sletning af personoplysninger i systemet (afsnit 2.2) og Oprettelse af stamoplysninger (afsnit 2.4).

Senest den 1. december 2021: Udveksling af oplysninger til eksamensadministration med XPRS (afsnit 4.29).

Institutioner kan til brug i forbindelse med deres interne revision rekvirere en kopi af erklæringen erklæringen med tilhørende allonge hos KMD A/S ved henvendelse pr. e-mail til udviklingschef Christian Lillelund, cll@kmd.dk.

Fguplaner fra Nordplaner Aps

Systemrevisionserklæringen omfatter følgende uddannelser:

 • Forberedende Grunduddannelse

Systemrevisionserklæringen har virkning i 2 år fra revisors underskrivelse af erklæringen den 17. august 2020. 

Institutioner kan til brug i forbindelse med deres interne revision rekvirere en kopi af erklæringen hos Nordplaner Aps ved henvendelse pr. e-mail til adm. direktør Brian Jensen, brianj@nordplaner.dk.

Sidst opdateret: 12. august 2021