Hop til indhold

Systemrevisionsbekendtgørelsen er udstedt den 28. november 2019 med ikrafttrædelse den 1. januar 2020. Bekendtgørelsen omfatter almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse med flere. Følgende link henviser til bekendtgørelsen på retsinformation.dk:

Bekendtgørelsen afløser bekendtgørelsen BEK nr 1381 af 28/11 2018.

Sidst opdateret: 6. maj 2020