Hop til indhold

Systemrevisionsbekendtgørelsen er udstedt den 17. november 2023 med ikrafttrædelse den 1. januar 2024. Bekendtgørelsen omfatter almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse med flere. Følgende link henviser til bekendtgørelsen på retsinformation.dk:

Bekendtgørelsen afløser bekendtgørelsen BEK nr. 476 af 10/05/2023.

Sidst opdateret: 21. november 2023