Hop til indhold

Systemrevisionsbekendtgørelsen er udstedt den 23. november 2021 med ikrafttrædelse den 1. januar 2022. Bekendtgørelsen omfatter almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse med flere. Følgende link henviser til bekendtgørelsen på retsinformation.dk:

Bekendtgørelsen afløser bekendtgørelsen BEK nr. 931 af 19/05 2021.

Sidst opdateret: 24. november 2021