Hop til indhold

Systemrevisionsbekendtgørelsen er udstedt den 25. maj 2022 med ikrafttrædelse den 1. juli 2022. Bekendtgørelsen omfatter almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse med flere. Følgende link henviser til bekendtgørelsen på retsinformation.dk:

Bekendtgørelsen afløser bekendtgørelsen BEK nr. 2087 af 23/11 2021.

Sidst opdateret: 8. november 2022