Systemrevisionsbekendtgørelsen er udstedt den 28. november 2018 med ikrafttrædelse den 1. januar 2019. Bekendtgørelsen omfatter almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse m.fl. Følgende link henviser til bekendtgørelsen på retsinformation.dk:

Bekendtgørelsen afløser bekendtgørelsen BEK nr 600 af 30/05 2018.

Sidst opdateret: 3. december 2018