Hop til indhold

Systemrevisionsbekendtgørelsen er udstedt den 19. maj 2021 med ikrafttrædelse den 1. juli 2021. Bekendtgørelsen omfatter almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse med flere. Følgende link henviser til bekendtgørelsen på retsinformation.dk:

Bekendtgørelsen afløser bekendtgørelsen BEK nr. 1680 af 23/11 2020.

Sidst opdateret: 25. maj 2021