Hop til indhold

Systemrevisionsbekendtgørelsen er udstedt den 10. maj 2023 med ikrafttrædelse den 1. juli 2023. Bekendtgørelsen omfatter almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse med flere. Følgende link henviser til bekendtgørelsen på retsinformation.dk:

Bekendtgørelsen afløser bekendtgørelsen BEK nr. 725 af 25/05 2022.

Sidst opdateret: 12. maj 2023