Hop til indhold

Systemrevisionsbekendtgørelsen er udstedt den 23. november 2020 med ikrafttrædelse den 1. januar 2021. Bekendtgørelsen omfatter almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser, forberedende grunduddannelse med flere. Følgende link henviser til bekendtgørelsen på retsinformation.dk:

Bekendtgørelsen afløser bekendtgørelsen BEK nr. 1272 af 28/11 2019.

Sidst opdateret: 4. januar 2021