Hop til indhold

Forskerne bag demonstrationsskoleforsøg ’Elevers egenproduktion og elevinddragelse’ har undersøgt, hvordan mål og procesevaluering kan støtte elevernes digitale produktioner og facilitere deres læreprocesser. Erfaringerne fra projektet peger på, at det forbedrer deres faglige læreprocesser- og resultater. Det stemmer overens med øvrig forskning på området, som viser, at brugen af it forstærker elevernes viden og synliggør den.

En analyse foretaget i forbindelse med projektet viser, at det faglige niveau hæves, når elevernes digitale produktioner skal anvendes af andre. Eleverne gør sig både umage med det faglige indhold i produktionerne og med at forbedre produktet gennem løbende evaluering. Derudover formår eleverne at sætte deres eget aftryk gennem brugen af it og forbedre det digitale produkt.

Forskningen peger på, at når eleverne arbejder med it til produktioner i skolen, er der et inklusionspotentiale. Denne proces, som læreren kan facilitere, kan give gevinster for både den enkelte elev og for grupper af elever. Når eleverne arbejder med digitale produktioner, inddrager de hinanden i online samarbejdsprocesser.

Eleverne tager ejerskab i produktionsprocesserne og samarbejder om produkterne, hvor de forpligter, igangsætter og bruger hinanden, og det styrker deres læringsresultater.

’’Eleverne kan bruge it til at kvalificere deres faglige læring. Det gør de, når de arbejder med digitale produktioner. It fremmer ligeledes elevengagementet, og så rummer det et inklusionspotentiale,” udtaler projektleder Birgitte Holm Sørensen, professor ved Aalborg Universitet.

28 skoler har deltaget i fem store demonstrationsskoleforsøg som led i forskningsprojektet, der blev igangsat i perioden 2013-2015. De fem forsøg er gennemført af Aalborg og Aarhus Universiteter i samarbejde med læreruddannelsen på alle landets professionshøjskoler. Formålet med demonstrationsskoleforsøgene har været at opnå praksisorienteret viden om, hvordan it kan understøtte elevernes læring og omfordele undervisningstid til fordel for mere læring.

Demonstrationsskoleforsøgene er en del af indsatsen for øget anvendelse af it i folkeskolen, hvor der er afsat 500 millioner kroner i perioden 2012-2017.