Hop til indhold

Det er Nationalt Videncenter for Læsning i samarbejde med Styrelsen for It og Læring, der står for projektet og skal indsamle og bearbejde nyeste viden, beskrive fordele og udfordringer og udarbejde anbefalinger og vejledninger til at undervise i læsning på digitale enheder. 

Projektet skal blandt andet afdække:

  • Hvilken betydning læsning på digitale enheder har for læring og undervisning.
  • Hvilken betydning digitale tekster har for den tidlige læsetilegnelse og læseundervisning.
  • Hvilken betydning digitale tekster har for børn med og uden læseudfordringer.
  • Hvad der har betydning for forståelse af multimodale digitale tekster i bred forstand.
  • Udfordringer og fordele ved læsning og anvendelse af multimodale tekster i digitale læremidler og brug af skærmtekster i det hele taget.

Viden om

Materialet indgår som videnspakke i det nye format "Viden Om" på EMU.dk, der skal gøre det lettere at navigere i det store felt af forskning og praksisviden på undervisningsområdet. 

Videnspakken skal hjælpe lærere, pædagogisk personale, læsevejledere, kommunale forvaltninger, skolernes ledelse og forældre med viden om at læse på digitale enheder. Målet er at formidle forskning i øjenhøjde og at styrke undervisning, læring og trivsel gennem de rette tilgange til og viden om feltet hos de medarbejdere, der skal guide eleverne i skolearbejdet.

Materialet, som blandt andet består af film, podcast, foldere og web, er klar til marts og præsenteres på Danmarks Læringsfestival i Bella Centeret den 6. - 7. marts, samt på Skolemessen i Aarhus den 18. - 19. april 2018. Undervisningsministeriet har en stand til begge arrangementer, hvor der er mulighed for dialog med eksperterne bag materialet og med medarbejdere fra Undervisningsministeriet.