Undervisningsministeren har udstedt en cirkulæreskrivelse, der bemyndiger Styrelsen for It og Læring til at anonymisere elevbesvarelser fra de nationale trivselsundersøgelser i folkeskolen i 2015, 2016 og 2017.

Forældre, der ønsker det, vil kunne anmode om at få sit barns data fra de nationale trivselsmålinger i folkeskolen fra 2015-2017, anonymiseret. Nu er informations- og vejledningsmateriale til sådan en anmodning tilgængelig.

Proceduren er, at forældrene skal udfylde en anmodningsformular og sende den til Styrelsen for It og Læring via Digital Post.

Hvis elever, som har deltaget i de nationale trivselsmålinger i folkeskolen, siden er blevet myndige, skal de selv anmode om at få anonymiseret deres besvarelser.

Læs mere i informations- og vejledningsmaterialet.

Forældre og myndige elever kan anmode om anonymisering fra i dag.

Senest den 1. september 2018  skal anmodningen sendes til Styrelsen for It og Læring. Herefter vil styrelsen anonymisere de pågældende elevers trivselsdata og give ansøgerne besked herom. Hvis anmodningen mod forventning ikke kan imødekommes, vil ansøgerne ligeledes modtage besked herom.