I august 2016 blev parterne bag trepartsaftalen om kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser enige om at afsætte en pulje på 30 millioner kroner årligt til takstforhøjelser på AMU. Der er nu enighed mellem Undervisningsministeriet, DA og LO om, hvordan puljen konkret skal fordeles.

Som opfølgning på trepartsaftalen er det nu aftalt permanent at styrke skolernes muligheder for at flytte undervisning ud på virksomhederne, når det er relevant. Herudover bliver blandet andet vækstpakkens midlertidige takstforhøjelser til de mange teorikurser, som udgør ca. 40 procent af aktiviteten på AMU, permanent.

Udmøntningen af de 30 mio. kr. afspejler desuden, at der er aftalt en række etårige initiativer i 2018, som muliggør en mere gradvis tilbagevenden til takstniveauerne før Vækstpakke 2014, når en række øvrige initiativer fra vækstpakken udløber i de kommende år.

Den konkrete udmøntning af takstforhøjelsen kan ses i tabellen nedenfor.

Tabel: Elementer i aftale om udmøntning af 30 mio. kr. årligt til takstforhøjelse til AMU, mio. kr.

Initiativ 2018 2019 og frem
Permanent og øget takstforhøjelse til virksomhedsforlagt undervisning 8 mio. kr. 8 mio. kr.
Permanent videreførelse af takstforhøjelse fra vækstpakken til takstgruppe 3 (vækstpakkens takstforhøjelse udløber først fra 2019) 16 mio. kr.
Permanent videreførelse af takstforhøjelse fra vækstpakken til de tre kursustyper: Tilberedning/rengøring/service, El-området/automatik og styring samt Svejseuddannelser. 6 mio. kr. 6 mio. kr.
Etårig videreførelse af takstforhøjelse fra vækstpakken til de fire kursustyper: Maskinbetjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/
maskiner, Montage/systemteknik, Bygning
samt Plastsvejsning.
3 mio. kr.  
Etårig nedsættelse af deltagerbetalingen på teknisk-faglige og merkantile kurser i 2018. 4 mio. kr.  
Etårig videreførelse af takstforhøjelse fra vækstpakken til tillægstakst til AMU på alle tidspunkter. 4 mio. kr.  
Etårigt supplement til vækstpakkens takstforhøjelse til takstgruppe 3. 4 mio. kr.  
I alt 30 mio. kr. 30 mio. kr.

Anm.: Beløb er afrundet til hele mio. kr.

Læs mere

Uddybet beskrivelse af elementerne i aftalen (pdf)

Taksteftersyn på AMU (pdf)

Taksteftersyn på AMU undersøger sammenhængen mellem skolernes indtægter og omkostninger forbundet med undervisningsdriften på AMU og er udarbejdet som baggrund for udmøntningen af takstforhøjelserne.