Er de faglige krav i gymnasiet styrket eller svækket siden 1967? Det er et af de spørgsmål, en ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet skal finde svar på. Undersøgelsen skal kortlægge den faglige udvikling i de gymnasiale uddannelser inden for fagene dansk, matematik, fysik og engelsk i perioden 1967-2017. Den nye viden skal støtte op om fremtidige og eksisterende initiativer på gymnasieområdet og dermed bidrage til at styrke de gymnasiale uddannelser. 
Undervisningsminister Merete Riisager håber, at undersøgelsen kan give bedre forudsætninger for at lave politik og initiativer på gymnasieområdet. 

”Det er altid en god idé at tage ved lære af fortiden, når man vil forbedre fremtiden. Det er netop, hvad vi gør, når vi nu undersøger den faglige udvikling på gymnasiet gennem et halvt århundrede. Jeg forventer, at undersøgelsen vil tilføre ny og væsentlig viden, der kan hjælpe os til at hæve uddannelsernes faglige niveau med det formål at sikre, at alle elever bliver dygtige”, siger Merete Riisager. 

Undersøgelsen er en del af aftalen om en ny gymnasiereform fra januar 2016. Den skal især se på udviklingen det det almene gymnasium, mens de erhvervsgymnasiale uddannelser og hf-uddannelsen bliver inddraget i det omfang, det er muligt. Konkret skal undersøgelsen blandt andet sammenligne de faglige krav i bekendtgørelser og eksamensopgaver gennem de sidste 50 år, og erfaringer fra undersøgelsen skal bidrage med viden om, hvordan udviklingen i det faglige niveau kan følges fremadrettet.          

Det er Danmarks Evalueringsinstitut, der sammen med en ekspertgruppe skal gennemføre undersøgelsen. Resultaterne forventes være klar i løbet af efteråret 2017.

Læs aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser.