Hop til indhold

Som led i regeringens Nationale Cyber- og Informationssikkerhedsstrategi har Styrelsen for It og Læring fået udarbejdet en analyse af skolernes håndtering af personoplysninger.

Analysen viser, at grundskolerne og de selvejende institutioner har et stærkt fokus på implementeringen af GDPR, og er langt med korrekt håndtering af personoplysninger, indgåelse af databehandleraftaler med videre.

Selvom uddannelsessektoren er nået langt med implementeringen, peger analysen også på, at der lokalt kan være usikkerhed om, hvordan man udmønter hjørner af databeskyttelseslovgivningen for eksempel i forbindelse med brug af billeder af eleverne.

Derudover er der en potentiel udfordring med såkaldte ”gratis” digitale produkter, som anvendes i undervisningen for at gøre den mere motiverende og varieret. Disse produkter er ofte ikke omfattet af databehandleraftaler, og kan derfor videresende personoplysninger til tredjeparter uden brugeren informeres. Derfor kan grundskoler og selvejende institutioner uforvarende komme til at medvirke til deling af elevernes persondata, når lærere og elever anvender produkterne i det daglige.

For at hjælpe skoler og institutioner med fortsat at passe på elevernes oplysninger og samtidig sikre at lærerne har frihed til at bruge nye teknologier, sætter Styrelsen for It og Læring gang i en række indsatser i 2019 sammen med sektoren. Indsatsen vil blandt andet omfatte informationsmateriale på blandt andet Danmarks vidensportal EMU, der skal afklare praksisnære spørgsmål om databeskyttelse og materiale, der kan være en støtte i den lokale vurdering af gratis digitale produkter på skolerne, så det bliver lettere at træffe de ’sikre valg’.

Faktaboks

Det viser analysen:

  • 86-87 procent af de adspurgte ledere på de selvejende institutioner og folkeskoler oplever, at de har adgang til videnspersoner, som kan afklare de fleste spørgsmål om GDPR.
  • 58 procent af de adspurgte administrative medarbejdere angiver, at procedurerne implementeret i forbindelse med GDPR har givet dem bedre overblik over elevdata.
  • 69 procent af lærerne tilkendegiver, at de mangler viden om, hvordan udbydere af digitale produkter deler data med tredjeparter.
  • Underviserne i undersøgelsen anvender først og fremmest de digitale produkter, der er stillet til rådighed af institutionen. Ti af de produkter, der anvendes mest, benyttes af 75-90 procent af institutionerne.

Læs analysen "Skolers og institutioners håndtering af elevernes persondata og anvendelse af gratis digitale produkter" (pdf).