Relationen mellem vejledte og vejledere er kernen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledningen. Derfor er omdrejningspunktet for eVejlednings 8. årskonference den 29. oktober 2019 den digitale vejledningsrelation mellem vejledere og vejledte. Konferencen henvender sig til alle vejledere, der har interesse i at arbejde med digitale medier.

På konferencen stiller vi spørgsmålene: Hvilken betydning for opbygningen af en relation til vejledte, har det, at vejledningen foregår digitalt? Og hvordan kan vejledere udvise nærvær på distancen?

Niels-Christian Bilenberg fra Center for Digital Pædagogik fortæller på konferencen om den gode digitale relation, og i en samtalesalon drøftes spørgsmålet: Hvad er en god digital relation for dig? 
Deltagerne vil kunne trække på deres erfaringer fra den klassiske vejledningssamtale under fire øjne og supplere med erfaringer fra vejledningssessioner via digitale medier.

I løbet af dagen vil der desuden være workshops med praktisk afprøvning af forskellige digitale medier i en vejledningsmæssig sammenhæng. Der vil blandt andet blive arbejdet med vejledning gennem Virtuel Reality, webinars i Adobe Connect og Skype-vejledning.

Om konferencen

Datoen for konferencen er den 29. oktober 2019 kl. 9.30-16.00.

Konferencen afholdes af eVejledning, Styrelsen for It og Læring.

Den afholdes på Tietgen Business, eud/eux, Lerchesgade 29, 5000 Odense C.

Få mere information og tilmeld dig her.