En række idrætslærere har i projektet ”Digital Dannelse og Kompetenceudvikling” (DiDaK) arbejdet med elevernes video-optagelser med henblik på at studere idealbilleder i blandt andet badminton og atletik:

“Det er blevet mere tilgængeligt at betragte idealbilleder, idet de kan optage sig selv og andre. Man kan gå tidligere i gang med refleksion over teknik og bevægelser. Det har nok været mere gemt tidligere“ (lærer fra DiDaK-projektet).

Lærernes arbejde med idealbilleder er et eksempel på, hvordan video kan anvendes som et fagligt redskab. Elevernes optagelser anvendes til at øge elevernes bevidsthed om bevægelser og teknik samt til at analysere idealbilleder. På den måde bliver video et idrætsfagligt redskab.

I fag som historie og samfundsfag har lærere i projektet diskuteret, hvordan vilkårene for fagene ændres på grund af digitale teknologier: Artikler, historiske kilder, politiske debatter, nyheder m.m. befinder sig efterhånden først og fremmest online, og derfor bliver internettet en vigtig kilde til information i disse fag: “Genstandsfeltet er blevet anderledes. Tidligere gav vi eleverne kilderne. I dag finder eleverne i højere grad kilder på nettet” (lærer fra DiDaK-projektet).

Det bliver derfor vigtigere, at elever har kendskab til engelsksprogede medier, hjemmesider og meningsdannere, der fylder medielandskabet på internettet. Søgestrategier og kildekritik får også nye dimensioner.

At digitale teknologier forandrer kernefagligheden er blot ét af otte hovedbudskaber, som bliver udfoldet i projektets afslutningsrapport og understøttet af ledsagende materialer. Med materialerne kan skoler selv arbejde med at implementere digitale kompetencer i lærernes praksis.

Om DiDaK

I DiDaK-projektet har Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM), Aarhus Universitet haft et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv samt på et fagligt undervisningsperspektiv, der er undersøgt gennem følgende spørgsmål:

  • Hvilke organisatoriske og ledelsesmæssige tiltag kan anvendes med henblik på at fremme en digital skolepraksis?
  • Hvilke konkrete undervisningsforløb kan gennemføres med henblik på at styrke elevernes digitale kompetencer i fagene?

Projektet har haft deltagelse af fem skoler, der blev udvalgt efter en åben ansøgningsrunde. De deltagende skoler var: Baltorp Gymnasium (Hhx), Køge Gymnasium (Stx), Odense Tekniske Gymnasium (Htx), Viborg Gymnasium & Hf (Stx-Hf) og Aarhus Hf & Vuc (Hf).

Projektet er gennemført i 2017-2019 med udgangspunkt i gymnasiereformen.