Hop til indhold

Projektet har blandt andet vist, hvordan:

  • Det fagligt kan give mening og udbytte at understøtte undervisning digitalt
  • Den digitalt understøttede undervisning kan hjælpe eleverne på en dannelsesbaseret måde til at blive duelige og kritiske borgere i det digitaliserede samfund

Den viden, som forskergruppen har indsamlet, kan nu bruges til at skabe en ramme for udvikling af eksemplariske undervisningsforløb. Den kan ligeledes anvendes til at afdække, hvordan faglighed og almendannelse understøttes digitalt i konkrete undervisningsforløb og fagområder, samt hvor der er faglige og dannelsesmæssige forbedringsmuligheder. For eksempel i forhold til at udnytte de digitale mediers kapacitet for deling, samskrivning, procesfeedback og skriftlig interaktion.

Fakta

DUFA-projektet er gennemført i 2017-2018 af Jesper Tække (AU) og Michael Paulsen (SDU), der har arbejdet sammen med 12 undervisere fra Rødkilde Gymnasium og Silkeborg Gymnasium om at udvikle og analysere 10 eksemplariske undervisningsforløb. Selvom de 10 forløb er udviklet på to stx-gymnasier, så adresseres alle de gymnasiale uddannelser. Således er de teorier og modeller, der opstilles i rapporten, rettede mod gymnasieskolen som sådan.