Hop til indhold

Det nye vidensområde er blevet etableret som led i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed (2018-2021), der har til formål at sikre, at befolkningen, virksomheder og myndigheder kender og kan håndtere digitale risici. Målet med det nye vidensområde er at medvirke til at sikre, at børn, unge og voksne kan færdes sikkert på nettet og udnytte de digitale muligheder på en tryg, forsvarlig og etisk korrekt måde. 

Materialerne er udviklet i samarbejde mellem Centre for Undervisningsmidler og Styrelsen for It og Læring. Materialerne skal ud over oplysning også understøtte målgruppens handleevne og modstandskraft over for udfordringer som fake news, ulovlig billeddeling, usikre passwords, hacking, radikalisering på nettet, ekkokamre og digitale forretningsmodeller.

 

Find materialerne

Grundskoler:

Cybersikkerhed og Digital Dømmekraft

De gymnasiale uddannelser:

Cybersikkerhed og Digital Dømmekraft.

Erhvervsuddannelserne:

Cybersikkerhed og Digital Dømmekraft.

Den forberedende grunduddannelse:

Cybersikkerhed og Digital Dømmekraft.

Forberedende voksenundervisning: 

Cybersikkerhed og Digital Dømmekraft.


Se flyer om materialerne (pdf)