Hop til indhold

Nu og resten af året kan interesserede grundskoler og kommuner deltage i praktikernetværk om teknologiforståelse.

Netværkets formål er at understøtte regional og lokal kapacitetsopbygning om teknologiforståelse i grundskoler og kommuner og at få en samlet formidling af fagligheden i forsøgsprogrammet. Desuden skal netværket sikre, at professionshøjskolerne opruster kompetencemæssigt, og at interesserede skoler og kommuner får viden og kontakter til at komme i gang med at arbejde med forsøgsfagligheden teknologiforståelse.

Interesserede skoler kan deltage i regionale netværksmøder og andre videndelings- og kompetenceudviklingsaktiviteter sammen med kompetente konsulenter fra deres lokale professionshøjskole.

Gennem netværkets landsdækkende aktiviteter kan kommuner og skoler få vejledning til, hvordan de kan vælge at fortsætte netværksaktiviteter på egen hånd efter 2019.

Det er Professionshøjskolen Absalon, der på vegne af de danske professionshøjskoler, står for koordinering af det samlede sektorprojektet.

Netværket tilbyder i 2019 blandt andet netværksdage og vil udarbejde understøttende materialer. Herunder:

  • Give alle interesserede grundskoler tilbud om at deltage i regionale praktikernetværk, som skal understøtte en regional og lokal kapacitetsopbygning og videndeling om teknologiforståelse i skolen samt en samlet formidling af fagligheden fra forsøgsprogrammet, som når bredere ud end de 46 forsøgsskoler.
  • Gøre viden om forsøgsfagligheden tilgængelig for interesserede grundskoler og understøtte sammenhæng og videndeling.
  • Tilbyde skolerne at få støtte og inspiration til at arbejde med materialer fra forsøget, ligesom erfaringerne fra de skoler, der deltager i forsøget, vil indgå.

Tilmelding sker via de lokale CFU på nedenstående links:

Baggrund

Teknologiforståelse afprøves som fag og faglighed på 46 skoler fordelt på 32 kommuner fra hele landet. Forsøget løber over tre skoleår i perioden 2019 til 2021. På den ene halvdel af skolerne gennemføres forsøget med teknologiforståelse som selvstændigt fag i enten indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen, og på den anden halvdel af skolerne gennemføres forsøget med teknologiforståelse som faglighed integreret i følgende syv fag: dansk, matematik, natur/teknologi, fysik/kemi, billedkunst, håndværk og design og samfundsfag i enten indskolingen, mellemtrinnet eller udskolingen. Forsøget skal afprøve teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen, så alle elever lærer at forholde sig kritisk til teknologi og forme den frem for blot at bruge den.

Læs mere om forsøget på:
https://emu.dk/grundskole/teknologiforstaelse