Hop til indhold

Det nationale projekt ProfessionsKapacitet om styrkede it-kompetencer hos undervisere har virket efter hensigten og styrket undervisernes faglighed. Det viser en evaluering fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). 

Evalueringen af projektet dykker ned i de 27 skræddersyede, praksisnære it-kompetencemodeller i 17 kommuner. Den undersøger, hvordan professionshøjskolerne har arbejdet med at styrke deres egne underviseres evner til at lære de studerende om brug af it i undervisningen.

I evalueringen fremhæver EVA ti læringspointer, som kan støtte enkeltskolers og kommuners arbejde med kapacitetsopbygning af it-didaktiske kompetencer lokalt. Blandt andet peger de på følgende tre pointer:

  • God inddragelse af skolens ressourcepersoner, for eksempel fra Pædagogisk LæringsCenter, styrker udbyttet af de praksisnære kompetenceudviklingsforløb for lærere og skolepædagoger.
  • Udvikling af praksis understøttes af afprøvninger af nye redskaber og forløb i egen undervisning – i stedet for på et kursus væk fra praksis.
  • Vigtigt, at ledelsen har strategisk fokus på, hvordan man sikrer forankring og spredning af viden, færdigheder og kompetencer. 

Professionshøjskolerne kan opbygge deres egen kapacitet ved, at:

  • Strategisk prioritere it-didaktik som tema i adjunktforløb og i det interne kursusudbud.
  • Kompetenceudvikle undervisere på tværs af udviklings- og forskningsprojekter.
  • Udvikle de organisatoriske rammer, så de understøtter brugen af it i undervisningen. 
  • Rekruttere undervisere, der kender området.

Projekt ProfessionsKapacitet blev sat i gang i 2017 og havde til formål at skabe et forstærket grundlag for, at alle professionshøjskoler skal kunne tilbyde kvalificeret it-didaktisk kompetenceudvikling og støtte kommunernes behov for digitale kompetencer. 

Samtlige professionshøjskolers lærer- og pædagoguddannelser, efter- og videreuddannelsesafdelinger og Centre for undervisningsmidler (CFU) indgik i projektet i partnerskab med en række kommuner. Mere end 650 lærere og pædagoger samt mere end 150 ledere og konsulenter fra kommunerne indgik i projektet sammen med mere end 500 undervisere og konsulenter fra professionshøjskolerne.

Om projekt ’ProfessionsKapacitet’

ProfessionsKapacitet er sat i gang af Børne- og Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Finansministeriet og KL i regi af Indsatsen for it i folkeskolen.

Projektet blev sat i gang i marts 2017, og evalueringsarbejdet blev afsluttet i december 2018.

Projektet er blevet gennemført i et tæt samarbejde mellem alle seks professionshøjskoler: UCN, UCL, VIA, UCSYD, UC Absalon og Københavns Professionshøjskole (KP – tidligere UCC og Metropol) – med KP som projektleder.

Evalueringen er foretaget af EVA i samarbejde med projektledelsen for projektet.