Styrelsen for It og Læring afholder konference om studieadministration for institutioner, der udbyder erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Hensigten med konferencen er at informere om kommende tiltag inden for uddannelsesområderne samt skabe dialog om studieadministration set i lyset af markedsgørelsen af de studieadministrative systemer.

Konferencen vil indeholde oplæg om relevante emner, der har betydning for det studieadministrative område. Der planlægges 16 forskellige oplæg af 30-45 minutters varighed fordelt på fire spor, der forløber samtidigt. Nærmere information om programmet vil blive offentliggjort løbende, og det samlede program offentliggøres den 15. maj, hvor der også åbnes for tilmelding.

Konferencen afholdes på Comwell H.C. Andersen Odense / ODEON i Odense, der ligger få hundrede meter fra Odense Station. Deltagerpris inklusiv forplejning: 520 kr. plus moms. 

Tilmeldingsfrist er den 7. august. Bemærk, at der kan tilmeldes op til fire deltagere pr. institution. Såfremt der efter tilmeldingsfristen er ledige pladser, vil det blive muligt at tilmelde flere deltagere.

Information om konferencen offentliggøres løbende på STILs hjemmeside (stil.dk)