Hop til indhold

Da Danmark lukkede ned, lukkede fysiske uddannelses- og jobvejledningsmøder overalt i landet også ned. Fra den ene dag til den anden blev alle vejledere så at sige en slags ”eVejledere”.

Vejledere på uddannelsesinstitutioner landet over har måttet omstille sig og finde nye løsninger, der matchede den nye digitale virkelighed, coronapandemien medførte. For tjenesten eVejledning derimod er kommunikation på digitale platforme en præmis, uagtet om der er en pandemi undervejs eller ej.

På eVejlednings niende årskonference vil forskellige talere dykke ned i, hvordan vejledningen blev påvirket af, at al kommunikation foregik digitalt. Herudover vil konferencen beskæftige sig med, om en såkaldt mentaliserende tilgang kan anvendes i vejledningssammenhæng. Afslutningsvis skal det debatteres, hvad vores fælles digitale erfaringer vil betyde for kvaliteten og formen på vejledning i fremtiden.

Deltagere på konferencen

  • Lasse Balleby, cand. mag. og forfatter i Dansklærerforeningen, vil bidrage med en sproglig vinkel på onlineinteraktionen
  • Christina Fogtmann Fosgerau, ph.d. og lektor fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, vil argumentere for, hvorfor mentalisering er relevant i vejledning
  • Jesper Siggaard Hansen, adjunkt ved VIA og eVejleder, vil se frem og reflektere over det fremtidige vejledningslandskabs muligheder og udfordringer
  • Herudover vil vejledere fra UU Sydfyn, Studievalg Hovedstaden og erhvervsskolen TEC bidrage med deres erfaringer fra vejledning på digitale vilkår

Om konferencen

  • Dato for konferencen er 8. oktober klokken 9-14.30
  • Konferencen afholdes af eVejledning, Styrelsen for It og Læring
  • Den afholdes digitalt på Adobe Connect og Skype. Links tilsendes ved tilmelding
  • Pris: 200 kroner
  • Tilmeldingsfrist: 2. oktober