Hop til indhold

I starten af juni offentliggjorde STIL Erhvervsuddannelseskortet på Uddannelses-Guiden.

Kortet viser den geografiske placering af aktuelle udbud af alle erhvervsuddannel-ser fordelt på grundforløb 1, grundforløb plus, grundforløb 2, og hovedforløb. Dermed er kortet en samlet indgang til information om, hvor de enkelte erhvervs-uddannelser kan tages. Dette overblik har ikke tidligere været tilgængeligt noget sted.

Hvem er målgruppen for Erhvervsuddannelseskortet?

Erhvervsuddannelseskortet er for dig, der vil undersøge, hvor du kan tage en given erhvervsuddannelse, eller hvilke erhvervsuddannelser, der udbydes i dit geografi-ske nærområde. 

Erhvervsuddannelseskortet er også rettet mod vejledere, der skal hjælpe uddan-nelsessøgende med at vælge en erhvervsuddannelse. 

Det nye Erhvervsuddannelseskort er et initiativ under EUD-aftalen fra 2018. 

UddannelsesGuiden

UddannelsesGuiden (UG) er Børne- og Undervisningsministeriets nationale informations- og vejledningsportal til uddannelsessøgende. Portalen har over 7,4 mio. besøg om året.