Hop til indhold

Udviklingsprojekt om interaktive laboratorier” (InterLab) er et projekt sat i gang i forlængelse af Den nationale naturvidenskabsstrategi fra 2018. Projektet har til formål at understøtte de to af strategiens formål, der handler om, at flere børn og unge skal interessere sig for naturvidenskab og, at flere børn og unge skal være meget dygtige inden for naturvidenskab. 

En forundersøgelse foretaget i 2018 peger på, at særligt interaktive laboratorier kan virke fremmende ift. styrkelse af elevernes interesse og læringsudbytte. Undersøgelsen peger dog også på et behov for yderligere udvikling og viden om, hvordan interaktive laboratorier bedst integreres i en dansk skolekontekst.

I InterLab-projektet er målet at fremme, afprøve og udvikle gode brugsmåder og undervisningsforløb med inddragelse af interaktive laboratorier og simulationer. Dette gøres i tæt samarbejde med fagteams på 8 grundskoler, 5 erhvervsskoler og 5 gymnasier. Projektet gennemføres af et konsortium bestående af Center for undervisningsudvikling og digitale medier på Aarhus Universitet, Københavns Universitet samt Epinion.

For hver deltagende skole vil fagteamet blive præsenteret for forskellige simulationer og undersøgelsesbaserede didaktiske tilgange, hvorefter projektet forløber som et stilladseret udviklingsforløb med blended learning, hvor undervisere lokalt udvikler og afprøver simulationer og får online feedback fra eksperter og forskere.

Projektet løber fra september 2020 og frem til sommer 2021. De deltagende skoler vil, ud over kompetenceudvikling i naturfagsdidaktik og introduktion til laboratoriesimulationer, få refunderet op til 50.000 kr. af udgifter til køb af udstyr, transport, forplejning, kursusgebyr el. lign. Der kan ikke gives tilskud til frikøb af lærere eller vikarer. Udbetaling forudsætter løbende deltagelse i projektets udviklingsopgaver og evalueringen heraf. 

Du har som kommune eller skoleleder mulighed for at tilmelde et fagteam på din skole til at deltage i projektet.

Fristen for at søge er d. 25. august 2020, og ansøgere vil få svar d. 7. september 2020. 

Det samlede InterLab-projekt startes op med et virtuelt kick-off seminar d. 17. september, hvor det forventes, at alle fagteams kan deltage.

Læs mere om projektet og få vejledning til at ansøge her (pdf)

Hent ansøgningsskema