Hop til indhold

I marts 2019 gennemførte Styrelsen for It og Læring (STIL) en test af Den Digitale Prøvevagt til gymnasieelevernes terminsprøver. Det nye system blev udviklet for at bekæmpe snyd under skriftlige prøver og eksamener, men testen viste, at systemet ikke var klar til at blive sat i drift.

Datatilsynet har efterfølgende undersøgt, om anvendelsen af Den Digitale Prøvevagt var i overensstemmelse med databeskyttelseslovens regler.

På den baggrund har Datatilsynet den 9. marts 2020 udtalt alvorlig kritik af STILs behandling af personoplysninger i Den Digitale Prøvevagt. Kritikken skyldes, at STIL ikke lavede en risikovurdering, inden det nye system blev taget i brug til generalprøven, og det strider imod databeskyttelsesforordningens artikel 32.

STIL tager kritikken meget alvorligt. Siden marts 2019 har STIL indført nye procedurer, så der foretages en risikovurdering forud for behandling af personoplysninger, inden en it-løsning tages i brug eller testes.