Hop til indhold

Samfundskriser, som fx coronapandemien, har historisk været med til at skabe forandring, både på det sociale, økonomiske og personlige plan. Kriser er med til at sætte fokus på det liv, vi lever, og på bagkant af krisen kan ønsket om at ændre retning opstå. Dette ønske kan have betydning for vejledning og vejledningsbehovet.

Det er temaet, når Børne- og Undervisningsministeriets nationale vejledningsenhed, eVejledning afholder sin 10. årskonference den 14. oktober. Her vil forskellige talere dykke ned i, hvordan man bedst kan vejlede, når det, man skal vejlede til, er under konstant forandring. Konferencen vil også sætte fokus på, hvad det er for et arbejdsmarked, vi kigger ind i.

Professor i karrierevejledning, Rie Thomsen, Aarhus Universitet, vil indlede dagen med et oplæg om, hvad en samfundskrise betyder for vejledningen, og hvordan vejledning kan gøre en forskel i en hastig foranderlig verden.

Herudover vil Hanne Shapiro, selvstændig rådgiver inden for analyse og policyrådgivning på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet, fortælle om virksomhedernes kompetencebehov. Anna Ilsøe, Københavns Universitet, vil afrunde dagen med at give et bud på arbejdsmarkedets organisering og indhold i fremtiden.

Dagen byder også på en række debatrum, hvor der vil være mulighed for at høre et kort oplæg om vejledning til en bestemt målgruppe, hvorefter der er mulighed for at stille spørgsmål og debattere vejledning til målgruppen.

Konferencen afvikles digitalt. 

Læs mere og tilmed dig.