Hop til indhold

Året 2020’s bedste internationale samarbejdsprojekter mellem skoler og institutioner i 44 europæiske lande er netop kåret virtuelt. eTwinning er EU's gratis tilbud om gratis internationalt onlinesamarbejde for hele børne- og undervisningssektoren.

Det er Styrelsen for It og Læring, der som National Support Service og koordinator for eTwinning har udvalgt de vindende projekter fra både grundskoler, dagtilbud og gymnasier. 

Vinderne og projekterne er:

  • Daginstitutionen Syvhøjvænge, Vallensbæk: "Friendship with food"
  • Langelinieskolen, København Ø: "The World's Largest Lesson - UN Sustainable Development Goals"
  • Rødovre Gymnasium, Rødovre: "VacunaTICzate"
  • Aarhus Gymnasium - Tilst, Aarhus: "Donner l'envie d'Europe! / Let's be Europeans!"

Pædagoger, lærere og elever bag de fire eTwinning-projekter fortæller samstemmende, at eTwinning med sine faglige, virtuelle projektrammer hjælper dem til at åbne verden op for eleverne og sætter kultur på dagsordenen for både børn og voksne. Ikke mindst i det sidste år med corona-nedlukning og udfordringer for børne- og ungeområdet, har denne type internationale projekter placeret skolen i verden, som en af vinderne – Charlotte Rørbøl fra Langelinieskolen i København – siger.

På den danske eTwinning hjemmeside kan du komme tættere på vinderne, deres faglige projekter og få indblik i, hvordan det internationale samarbejde skaber værdi for både lærere og pædagoger og deres elever og børn med fokus på undervisning og pædagogik.

Læs interviewet: eTwinning placerer skolen i verden (eTwinning.dk).

Du kan også møde prisvinderne på Læringsfestival Online 2021 den 1.-4. marts, hvor projekterne præsenterer sig med gratis oplæg på eTwinnings virtuelle stand.

Vinderne fra de fire projekter (etwinning.dk)

På billedet ses vinderne fra de fire projekter (etwinning.dk)

Om eTwinning

eTwinning, der er en del af EU's program Erasmus+, koordineres i Danmark af Kontor for Digitalisering I STIL.