Hop til indhold

Tilbage i 2011 etablerede STIL en national vejledningsindsats, som et element i Unge-pakke 2 i ’Aftale om flere unge i uddannelse og job’. Vejledningen blev tilknyttet Uddannelsesguiden.dk og skulle via digitale medier tilbyde en personlig og anonym vejledning til unge og deres forældre om uddannelsesvalg og uddannelsessystemets opbygning.

Senere med VEU-Trepart III i 2017 blev der også etableret en voksenvejledning målrettet voksne og virksomheder, som samlet set betyder, at de 30 vejledere i dag giver et landsdækkende og institutionsuafhængigt tilbud om uddannelsesvejledning til alle borgere i Danmark.

Vejledningen i STIL håndterer i dag årligt omkring 70.000 henvendelser via telefon, chat og mail/sociale medier. De ældre unge (dem som har forladt folkeskolen) og de voksne udgør tilsammen næsten 80 % af alle henvendelser. 

”Vi er stolte over, at STIL igennem så mange år har løftet opgaven med at yde en national uddannelsesvejledning målrettet alle borgere i Danmark. Med omkring 70.000 vejledninger om året i eVejledning bidrager vi til, at rigtig mange unge og voksne får hjælp til at foretage et kvalificeret uddannelsesvalg” udtaler Vicedirektør Aino Olsen.

For at give borgerne det bedste vejledningstilbud har vi konstant fokus på at udvikle nye digitale metoder, for eksempel digitale oplæg og digital kollektiv vejledning (webinarer). Samtidig har eVejledning løbende tæt samarbejde med Den Kommunale Ungeindsats, Studievalg og andre relevante samarbejdspartnere som for eksempel Regionale Arbejdsmarkedskontorer og VUC Erhverv om at sikre den optimale vejledning for alle.

Brugertilfredsheden med eVejledning er høj, og konceptet med et nationalt digitalt vejledningstilbud har også vakt international genklang og inspireret andre nordiske lande til at gå i samme retning.