Hop til indhold

I februar 2020 lancerede STIL et nyt og moderniseret Unilogin. Med lanceringen blev den grundlæggende infrastruktur og sikkerhed forbedret, så skoler og dagtilbud også fremadrettet kan sikres en stabil adgang til nationale og private tjenester som folkeskolens prøver, Aula og forlagenes digitale lærermidler. Få uger efter lanceringen indtraf den omfattende COVID-19-nedlukning, der hjemsendte elever og øgede behovet for anvendelse af digitale tjenester og dermed brugen af Unilogin til et langt højere niveau end normalt.

I oktober 2020 blev der foretaget en simpel brugerundersøgelse af Unilogin, hvor tilfældigt udvalgte brugere fik mulighed for at score login-oplevelsen med 1 til 5 stjerner. Undersøgelsen viste at størsteparten af brugerne oplevede det som nemt eller meget nemt at anvende Unilogin. Dog oplevede 27 % ikke, at det var nemt at logge ind, og Unilogin-teamet vil derfor følge henvendelser fra supporten med henblik på løbende at vurdere, om loginprocessen kan optimeres yderligere. Den samlede vurdering af login-processen gav en gennemsnitlig tilfredshedsscore på 3,7.

Fordeling af score fra 1 til 5 ift. spørgsmålet ”Hvor nemt var det at logge ind?”. Scoren 5 angiver, at det oplevedes meget nemt at logge ind. 49% valgte 5, 13% valgte 4, 11% valgte 3, 7% valgte 2 og 20% valgte 1.
Fordeling af score fra 1 til 5 ift. spørgsmålet ”Hvor nemt var det at logge ind?”.
Scoren 5 angiver, at det oplevedes meget nemt at logge ind.

 

STIL arbejder videre med at forbedre sikkerheden for login i skoleverdenen. En del af det moderniserede Unilogin er, at man som bruger kan vælge flere loginløsninger via Unilogins fordeler for eksempel kommunens lokale loginløsning eller NemID.

Illustration af ovenstående beskrevne muligheder for login.

Vi skal også gøre klar til, at MitID erstatter NemID. Når MitID kommer, kan man nøjes med at logge ind med brugernavn og adgangskode på de tjenester, hvor det er tilstrækkeligt for datasikkerheden. MitID vil derfor erstatte Unilogins loginløsning for voksne brugere. Brugere der har forladt grundskolen skal af den grund vænne sig til at bruge deres MitID brugernavn og adgangskoder dér, hvor de i dag anvender Unilogins brugernavn og adgangskode.