Hop til indhold

Styrelsen for It og Læring arbejder målrettet på at understøtte digitaliseringen af lærepladsområdet. En af de vigtigste it-løsninger er Praktikpladsen.dk, som løbende videreudvikles for at skabe endnu bedre brugeroplevelser – og arbejdet har nu ført til en flot vurdering af webtilgængelighed.

Praktikpladsen.dk har fået en høj webtilgængelighedsscore på 484 ud af 500, hvilket betyder, at den overholder standarden for webtilgængelighed til fulde.

”Jeg er rigtig stolt af, at vi scorer så højt på målingen af tilgængeligheden på Praktikpladsen.dk, da vores it-løsninger skal understøtte, at alle borgere har lige mulighed for at vælge og gennemføre den rette uddannelse for dem. Alle i vores team har fokus på dette, og vi tilrettelægger vores arbejde agilt, så vi hele tiden har mulighed for at inddrage brugerne, afprøve vores løsninger og rette dem til ud fra vores erfaringer. Jeg håber, at alle virksomheder vil slå deres lærlinge- og elevstillinger op på Praktikpladsen.dk – det er gratis, og det sikrer, at alle på erhvervsuddannelserne har lige muligheder for at se og søge de ledige stillinger,” fortæller Signe Rønn Sørensen, som er kontorchef i Styrelsen for It og Læring og har ansvar for Praktikpladsen.dk.

Det er ikke kun på Praktikpladsen.dk, men på tværs af alle websteder under Børne- og Undervisningsministeriet, at webtilgængelighed er i fokus og løbende optimeres.

Hvad er webtilgængelighed?

Webtilgængelighed handler kort fortalt om de principper og teknikker, der skal følges for, at et websted eller en løsning kan anvendes af alle – også personer, som har udfordringer med eksempelvis syn, hørelse eller farve- og ordblindhed. 

Det betyder blandt andet, at teksterne skal være markeret rigtigt, så brugere med en skærmlæser kan få indholdet på en side læst op, samt at indholdet er læsbart for personer med nedsat syn med passende skriftstørrelser og tydelig kontrast mellem farver.

Det er Digitaliseringsstyrelsen, der står bag den konkrete webtilgængelighedsvurdering. Du kan læse mere om webtilgængelighed på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside: Om tilgængelig web i det offentlige (digst.dk)

Seneste nye tiltag på Praktikpladsen.dk

Praktikpladsen.dk er et digitalt mødested for elever på erhvervsskoler og virksomheder, der søger lærlinge. Medarbejdere på erhvervsskoler bruger også Praktikpladsen.dk som værktøj til formidling af lærepladser og støtte for både skolens elever og virksomheder.

En af de seneste tiltag på Praktikpladsen.dk er en ny funktion netop målrettet medarbejdere på erhvervsskolerne. Medarbejderne laver hver dag et stort og vigtigt arbejde med at formidle lærepladser til skolens elever. For endnu bedre at understøtte erhvervsskolerne i dette arbejde, har Styrelsen for It og Læring for nyligt lanceret en ny funktion (”søg læresteder”), der gør det meget nemmere for erhvervsskolerne at fremsøge potentielle læresteder. En række nye filtreringsmuligheder gør det muligt at få et ret præcist og relevant søgeresultat. Der kan eksempelvis søges på: branche, virksomhedsstørrelse, afstand til given adresse og tidligere aftaler om lærepladser. Søgningen tager afsæt i cirka 900.000 aktive produktionsenheder i CVR-registret, hvoraf cirka 55.000 allerede er godkendt som læresteder.

Du kan altid læse mere om nye og kommende funktioner på Praktikpladsen.dk på stil.dk/praktikpladsen.