Hop til indhold

Den 9. november 2021 blev udbudsmaterialet offentliggjort. EU-udbuddet omfatter to rammeaftaler.

Rammeaftalerne (delkontrakternes) formål er at anskaffe en stabil gruppe af dedikerede it-konsulenter, som skal bistå med udvikling, vedligehold, support, og rådgivning på følgende to forretningsområder:

  • "Tilmelding og Optagelse" (delkontrakt 1), hvor der er tale om applikationer, der primært procesunderstøtter tilmelding, ansøgning, fordeling og optagelse fra grundskole over ungdomsuddannelser til videregående uddannelser.
  • "Infrastruktur og Dataudveksling" (delkontrakt 2), hvor der er tale om applikationer, der primært giver datagrundlag, dataudveksling og sikker adgang i forbindelse med digitalisering på børne- og undervisningsområdet.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt via Tjenesteydelser - 571652-2021 - TED Tenders Electronic Daily (europa.eu)

STIL afholder et virtuelt orienteringsmøde om rammeaftalerne tirsdag d. 16. november 2021 kl. 11.00

Læs mere om tilmelding til arrangementet via det elektroniske udbudssystem.