Hop til indhold

Mange børn og unge ved ikke, hvordan digitale teknologier og tjenester rent faktisk fungerer, og hvordan de passer på sig selv og andre online.

Det skal der laves om på gennem en konkurrence – Cybermissionen – for alle landets grundskoler og ungdomsuddannelser. Her får eleverne på en kreativ og lærerig måde viden om it-sikkerhedsudfordringer, fx digitalt bedrageri, passwordhåndtering, grooming, cyberangreb i virksomheder og meget mere.

Cybermissionen er et fagligt forløb, hvor eleverne bliver bevidste om vigtigheden af it-sikkerhed og udvikler en forståelse for, hvad det indebærer både fra et teknisk, menneskeligt og samfundsmæssigt perspektiv. Hensigten er, at eleverne bliver bedre til at passe på sig selv, deres data på nettet og deres digitale enheder.

”Vi skal ruste børn og unge til at passe på sig selv online. At begå sig digitalt på en sikker og tryg måde er en vigtig del af hele den dannelse, et barn skal have med i rygsækken i voksenlivet. Jeg er glad for, at Cybermissionen i år er åbnet for de større klasser og for ungdomsuddannelserne, og jeg håber, at endnu flere vil melde sig til,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Styrelsen for It og Læring, som står bag Cybermissionen, er gået sammen med en række relevante partnere om at lave undervisningsmateriale, som understøtter skolernes arbejde. Politiet er medafsender på materialerne til grundskolen og materialerne til ungdomsuddannelserne er lavet i tæt samarbejde med projektorganisationen CyberSkills, som er støttet af Industriens Fond, med inddragelse af bla. TDC NET og Microsoft Danmark.

"Hvis vi skal opbygge de rette cyberkompetencer i Danmark, er det helt afgørende at vi får fat i de unge og gør dem bevidste om de mange karriereveje, der findes indenfor cyberområdet. For realiteterne er, at vi ikke kan matche efterspørgslen på talent fra virksomhederne, og den ubalance skal Cybermissionen være med til at rette op på," siger Malene Stidsen, programchef i Industriens Fond.

”I TDC NET leverer vi den nationale infrastruktur, der digitalt forbinder virksomheder, borgere og institutioner på tværs af landet. Cybersikkerhed er højt på agendaen hos os, og vi ønsker at støtte næste generation i at navigere sikkert på de digitale motorveje. Vi ser derfor meget frem til at være en aktiv del af Cybermissionen,” siger Andreas Pfisterer, CEO i TDC NET.

”Vi skal have flere unge engageret i cybersikkerhed og databeskyttelse, så de er klædt godt på til at begå sig sikkert online. I Microsoft håber vi, at Cybermissionen kan få flere unge til at spærre øjnene op for cybersikkerhed, og derigennem fremme god og sikker digital adfærd både i dag og i fremtiden,” siger Charlotte Mark, Administrerende Direktør i Microsoft Development.

I sidste års konkurrence var mere end 10.000 elever fra 4.-6. klasse tilmeldt Cybermissionen. Årets koncept er udvidet, så elever i 7.-10. klasse og på ungdomsuddannelser også kan deltage. På nuværende tidspunkt er mere end 12.000 elever tilmeldt Cybermissionen 2021. Det er muligt, at tilmelde sig Cybermissionen frem til 1. december.

Du kan læse mere om konkurrencen og tilmelde dig og din klasse her:

Cybermissionen til grundskolen: www.emu.dk/Cybermissionen

Cybermissionen til ungdomsuddannelserne: www.cybermissionen.cyberskills.dk