Hop til indhold

STIL har gennemført EU-udbud af to nye 4-årige rammeaftaler om timebaseret konsulentbistand til udvikling og vedligehold af flere af ministeriets applikationer og har valgt Nine og Miracle som leverandører på de nye aftaler.

Der er indgået aftale med Miracle om udvikling og vedligehold på forretningsområdet Tilmelding og Optagelse (TOP-kontrakten), som omfatter applikationerne Optagelse.dk, Ny Optagelse, KOT-systemet og Fordelingssystemet.

Der er indgået aftale med Nine om udvikling og vedligehold på forretningsområdet Infrastruktur og Dataudveksling (IDA-kontrakten), som omfatter applikationerne Unilogin, EDUP, Integrationsplatform, Tilslutning, Brugerdatabasen, Elevadministration, Elevdatabasen og Institutionsregisteret.