Hop til indhold

Når elever og virksomheder indgår uddannelsesaftaler, så benytter de i stigende grad den digitale platform Lærepladsen.dk frem for papiraftalerne. Således blev hver anden uddannelsesaftale i juli indgået digitalt.

Styrelsen for It og Læring lancerede i efteråret 2021 et nyt værktøj på Lærepladsen.dk, der gør det nemt for erhvervsskoler, elever og virksomheder at indgå uddannelsesaftaler digitalt. Det er et online mødested for elever og virksomheder, som også erhvervsskoler kan anvende til formidling af lærepladsen. Værktøjet er siden idriftsættelsen blevet forbedret løbende på baggrund af dialog med og tilbagemeldinger fra brugerne af Lærepladsen.dk. 

 

 

Værktøjet til indgåelse af uddannelsesaftaler fungerer som første led i en række forbedringer, der skal lette administrationen af uddannelsesaftaler for både erhvervsskoler og virksomheder. Styrelsen for It og Læring arbejder på at udvide værktøjet med en løsning til digitalt at ophæve eller ændre uddannelsesaftaler.

Det forventes, at den nye løsning til at ophæve uddannelsesaftaler bliver sat i drift i slutningen af september og at løsningen til at foretage ændringer i en uddannelsesaftaler lanceres idriftsat inden årets udgang.

Når indgåelse, ophævelse og ændring er understøttet digitalt på Lærepladsen.dk, bliver platformen udvidet med faciliteter til at registrere og administrere uddannelsesaftalerne, så hele processen bliver mere automatiseret og samlet et sted.